Temat: zobowiązany

Czy  do oferty w którym występuje zobowiązany  powinno poza  zobowiązaniem powinno znaleźć się również oświadczenie,  iż  w stosunku  do zobowiązanego nie  zachodzą  podstawy do wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu ?

2

Odp: zobowiązany

w oświadczeniach złożonych przez oferenta winien być ujęty podmiot trzeci

3

Odp: zobowiązany

To składający ofertę stwierdza wstępnie, że zobowiązany spełnia warunki i nie podlega wykluczeniu. Zobowiązany tylko się zobowiązuje.