Temat: Art. 26 ust. 2f

Prośba o pomoc.
Czy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie na podstawie Art. 26 ust. 2f musi wystąpić do odpowiedniego organu o wydanie całkowicie nowego dokumentu (wydanego po dacie wezwania) czy może przedstawić nowszy dokument, niż ten, wobec którego powstały wątpliwości, ale wydany jeszcze przed wezwaniem?
Z opinii UZP:
"(...) wykonawca, który przedłożył stosowny dokument potwierdzający niepodleganie wykluczeniu zgodnie z Art. 26 ust. 1 (2) ustawy Pzp (np. zaświadczenie ZUS wystawione 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert), nie może w odpowiedzi na wezwanie z Art. 26 ust. 2f ustawy Pzp przedłożyć ponownie tego samego dokumentu argumentując, że jest on wciąż aktualny. Zasadne jest z kolei wystąpienie przez wykonawcę do odpowiedniego organu, celem pozyskania zaktualizowanego dokumentu i przedłożenie go zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie w trybie Art. 26 ust. 2f ustawy Pzp."

Zasadne to w tym przypadku wymagane?