Temat: Nowy termin związania ofertą

W postępowaniu powyzej progow Ue podzielonym na części w jednej z nich dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej (były 3 oferty). Wyznaczono termin podpisania umowy. Wykonawca uchylił się jednak od jej podpisania. poinformowano wykonawcow z tej czesci ze wykonawca X umowy nie podpisal i zamawiajacy przystapi teraz ponownie do wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostalych ofert zlozonych na ta cześć.
Zwrócono się takze z wnioskiem do pozostałych dwóch oferentów o wydłużenie tzo. Ponieważ ten kończył się za 4 dni. Poinformowano również o konieczności wniesienia nowego wadium które po wyborze oferty najkorzystniejsZej zostało zwrócone.
Stosując 24aa znów wybiorę ofertę najkorzystniejszą.
1. Czy w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, w zestawieniu ofert ujmuje ofertę wykonawcy który uchylił się od podpisania umowy?
2.Czy oprócz tych dwóch pism tj. Powiadomienia o uchyleniu sie wykonawcy od podpisania umowy i Wniosku o wydluzenie tzo powinno pojawić się jeszcze jakies Pismo przed ponownym wyborem oferty najkorzystniejsze ?
3. Czy procedowac tak jakby tego poprzedniego wyboru nie było? Zastanawiam się bo skoro raz juz wybrano ofertę najkorZystniejszą to teraz na stronie bip będę mieć drugi wybór oferty najkorZystniejSZej na tą część. Trochę bez sensu.
4.Czy moze powinien pojawic sie jakis komunikat na stronie bip o ponownym wyborze?

2

Odp: Nowy termin związania ofertą

- unieważniasz uprzednio dokonaną czynność wyboru oferty najkorzystniejszej;
- weryfikujesz czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert na podstawie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp.
- dokonujesz ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 92 ustawy Pzp
- zawierasz umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

3

Odp: Nowy termin związania ofertą

Mam mieszane uczucia co do unieważnienia czynności wyboru - przecież oferta wybrana była właściwie. Unieważnienie uczynności wyboru sugeruje błąd w ocenie oferty.
Nie wiem czy nie lepiej po prostu dokonać oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert ...

4 (edytowany przez Darek W. 2020-01-23 13:40:00)

Odp: Nowy termin związania ofertą

jasiekrok napisał/a:

W postępowaniu powyzej progow Ue podzielonym na części w jednej z nich dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej (były 3 oferty). Wyznaczono termin podpisania umowy. Wykonawca uchylił się jednak od jej podpisania. poinformowano wykonawcow z tej czesci ze wykonawca X umowy nie podpisal i zamawiajacy przystapi teraz ponownie do wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostalych ofert zlozonych na ta cześć.
Zwrócono się takze z wnioskiem do pozostałych dwóch oferentów o wydłużenie tzo. Ponieważ ten kończył się za 4 dni. Poinformowano również o konieczności wniesienia nowego wadium które po wyborze oferty najkorzystniejsZej zostało zwrócone.
Stosując 24aa znów wybiorę ofertę najkorzystniejszą.
1. Czy w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, w zestawieniu ofert ujmuje ofertę wykonawcy który uchylił się od podpisania umowy?
2.Czy oprócz tych dwóch pism tj. Powiadomienia o uchyleniu sie wykonawcy od podpisania umowy i Wniosku o wydluzenie tzo powinno pojawić się jeszcze jakies Pismo przed ponownym wyborem oferty najkorzystniejsze ?
3. Czy procedowac tak jakby tego poprzedniego wyboru nie było? Zastanawiam się bo skoro raz juz wybrano ofertę najkorZystniejszą to teraz na stronie bip będę mieć drugi wybór oferty najkorZystniejSZej na tą część. Trochę bez sensu.
4.Czy moze powinien pojawic sie jakis komunikat na stronie bip o ponownym wyborze?

1- Tak.
2-Nie.
3 - Nie. Będzie trzeba umieścić na BiP ponowną informację o wyborze. Wybór był. Procedować dalej. Uzasadnienie będzie w protokole. 
4. Jak w pkt 3 - Na BiP, nowa informację o wyborze. W uzasadnieniu faktycznym można napisać dlaczego.

5

Odp: Nowy termin związania ofertą

Jak Marcel tylko bez unieważnienia.

6

Odp: Nowy termin związania ofertą

no dobra...a gdy z pozostałych 2 wykonawców, tylko jeden wyraził zgodę na wydłużenie terminu i wniósł nowe wadium to co?  Czy w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, w zestawieniu ofert ująć ofertę wykonawcy,który uchylił się od podpisania umowy- z uwagą że uchylił się od podpisania umowy oraz wykonawcę który nie przedłużył TZO z uwagą że nie wyraził zgody na wydłużenie TZO?

Czy najpierw poinformować wykonawców że oferta tego, który nie wyraził zgody na wydłużenie tzo została odrzucona a następnie zrobić zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej ? Czy w tym zawiadomieniu w zakresie 92.1.1 ująć wówczas tylko ofertę wykoanwcy który nie podpisał i tego który termin tzo przedłuzył?

na moje powinno byc tak:

1.Informuje wszystkich (3) o odrzuceniu oferty zgodnie z 92.1.3 na podstawie 89.1.7a
2.Informuje wszystkich (3) o wyborze oferty najkorzystniejszej i w mysl 92.1.1 w zestawieniu ujmuje wszystkie 3 oferty podając dla każdej z ofert punktację (bo kiedyś każda była oceniona) ale w uzasadnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej napisałbym , że:

Uzasdnienie faktyczne: wykonawca nr 1 uchylił się od podpisania umowy wyznaczonego na dzien xx.xx.xxxx  ,ponadto oferta wykonawcy nr 3 została odrzucona na podstawie 89.1.7a. W związku z powyższym działając na podstawie 24aa zamawiajacy wybral oferte wykonawcy nr 2 jako najkorzystniejszą.   Oferta Nie podlega odrzuceniu.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodna z wymaganiami SIWZ.

Uzasadniene prawne; Wyboru dokonano na podstawie 91.1
co myślicie?