1

Temat: KRK Sp. z o.o.

Zgodnie z ustawą Sp. z o.o. musi złożyć KRK:
- Sp. zo.o. jako podmiotu zbiorowego
- członków zarządu,
- rady nadzorczej (o ile jest)
- prokurentów (o ile są)

Czy jeśli w Sp. z o.o są wspólnicy to czy KRK też musi być od nich? Wydaje mi się, że nie ale nie jestem na 100% pewna. Taki dokument od wspólnika mogłabym żądać od wspólnika sp. jawnej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej. Czy ktoś może podrzucić link do jakiejś opinii lub wyroku. Za pomoc będę bardzo wdzięczna.

2

Odp: KRK Sp. z o.o.

24 ust. 1 pkt 13?14 i 21
"wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;"

w 100% masz rację, w sp. z o.o. krk od zarządu - bez wspólnika