1

Temat: Dokumentacja projektowa

Witam,

Czy w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane Dokumentacja projektowa może się składać jedynie z przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót?

Kontrola zarzuciła brak projektu budowlanego:(

Czy spotkali się Państwo z interpretacjami że nie musi on być załączony?

Bedę bardzo wdzięczna za pomoc.

2 (edytowany przez eva 2019-12-18 11:47:04)

Odp: Dokumentacja projektowa

Zgodnie z art. 31 ustawy Pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zakres dokumentacji projektowej zależy od tego, czy r. budowlane, które ją opisują, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, czy nie - o tym mówią przepisy ustawy - Prawo budowlane.

Dokumentacja projektowa która opisuje przedmiot zamówienia na wykonanie r. budowlanych,gdzie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się z:

1)      projektu budowlanego,
2)      projektów wykonawczych,
3)      przedmiaru robót,
4)      informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli pozwolenie na budowę nie jest wymagane to dokumentacja projektowa składa się z:

1)      planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;
2)      przedmiaru robót;
3)      projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

3

Odp: Dokumentacja projektowa

Jeżeli robota budowlana nie wymaga pozwolenia na budowę to projektu budowlanego być nie musi, ale musi być dokumentacja projektowa na którą składają się elementy wymienione wyżej przez eva. Ja nazywam to przetargową dokumentacją projektową czyli tworzę stronę tytułową pod którą podpinam pozostałe dokumenty to jest jakiś opis niezbędnych robót , kosztorys i stwiorb. Ciężko będzie się tu wybronić.

4

Odp: Dokumentacja projektowa

Niestety wszystko oparte o rozporządzenia. Mozna byłoby może chcoć trochę obronić jeśli wykonywane roboty byłyby w nie pełnym zakresie ale też marnie.

5

Odp: Dokumentacja projektowa

Dziękuję za pomoc:)