1

Temat: wezwanie dot. rażąco niskiej ceny

Wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny powinny być dostarczone w formie wskazanej w siwz, czyli osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną? A dowody na poparcie wyjaśnień należy w jakiej formie złożyć?

2

Odp: wezwanie dot. rażąco niskiej ceny

Jeżeli jakichś, żądasz to w takiej samej.

3

Odp: wezwanie dot. rażąco niskiej ceny

Logicznie to będzie razem z wyjaśnieniami czyli i forma ta sama. Chyba, że chcesz sie bawić i szukać oddzielnie w innych miejscach smile