1

Temat: Brak okresu gwarancji

Wykonawca nie wpisal w ofercie okresu gwarancji. Max 60 miesiący oraz min. 24 miesiące. W siwz mialam zapis, ze w przypadku gdy wykonawca nie wpisze okresu gwarancji zamawiajacy przyjmuje, ze wykonawca przyjal min.okres gwarancji. Czy w takim przypadku poprawic jako omylke?

2

Odp: Brak okresu gwarancji

Wydaje się, że podstawy do takiego działania ze strony zamawiającego są. Na przyszłość może warto zawrzeć w formularzu oferty (już wpisany przez zamawiającego) zapis, że wykonawca na przedmiot zamówienia udziela gwarancji min. np. 24 m-ce, a dodatkowo ......m-cy (i tutaj zostawić wolne pole dla wykonawcy). Pamiętać (co uczyniono) o wskazaniu okresu gwarancji dodatkowej (szczególnie kiedy jest to kryterium oceny) bo można dostać i sto lat smile

3

Odp: Brak okresu gwarancji

Nie trzeba poprawiać, skoro zapis wskazuje, że należy przyjąc to należy a oferta nie musi być poprawiana - po prostu do umowy się przyjmuje minimum. Natomiast skoro gwarancja jest rozbieżna to rozumiem, że jest to kryterium i tu otrzymuje "0"