Temat: Spóźnione wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny

Zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia dokumentów z tytułu art. 26 ust. 1 (na brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu).
Jednakże po ponownym sprawdzeniu oferty okazało się, że wykonawca musi być wezwany również do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny (złożona oferta jest niższa o ponad 30% od kwoty oszacowanej przez zamawiającego).

Czy wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, na tym etapie, już po wysłanym wezwaniu do dostarczenia dokumentów z tytułu art. 26. ust. 1, nie spowoduje dla zamawiającego negatywnych konsekwencji?

2

Odp: Spóźnione wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny

Owszem gdyż w tym układzie nie wiesz jeszcze czy ten wykonawca się "utrzyma", bo może nie potrafi udowodnić ceny albo co gorsza nie prześle nic do wyjaśnienia. Wtedy duży proble. Proponuję powtórzyć czynności i zrobić dobrze smile

3

Odp: Spóźnione wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny

Asia L. napisał/a:

Czy wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, na tym etapie, już po wysłanym wezwaniu do dostarczenia dokumentów z tytułu art. 26. ust. 1, nie spowoduje dla zamawiającego negatywnych konsekwencji?

Co do samej procedury nie spowoduje i jest jak najbardziej poprawne dla całego postępowania.

4

Odp: Spóźnione wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny

Nie bardzo rozumiem Marcel tok rozumowania. W Twojej opinii najpierw stwierdzam, że jest ok i robię dokumenty na wezwanie co oznacza, że ten wykonawca wygrał moją ocenę a potem dopiero się reflektuję i sprawdzam mu cenę? jak pisałem może nie być u niego potrzeby wzywania z art. 26.1

5

Odp: Spóźnione wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny

KIO w wyroku z dnia 23 września 2010 r., (sygn. KIO 1939/10) wskazała, że zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, iż pomimo wiedzy zamawiającego o dokonaniu czynności z naruszeniem prawa  zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości.

6

Odp: Spóźnione wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny

Dziękuję za Wasze odpowiedzi. smile

7

Odp: Spóźnione wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny

cbud napisał/a:

Nie bardzo rozumiem Marcel tok rozumowania. W Twojej opinii najpierw stwierdzam, że jest ok i robię dokumenty na wezwanie co oznacza, że ten wykonawca wygrał moją ocenę a potem dopiero się reflektuję i sprawdzam mu cenę? jak pisałem może nie być u niego potrzeby wzywania z art. 26.1

Jeżeli Wykonawca nie wykaże RNC wówczas nie będzie potrzeby unieważniania wcześniejszej czynności, a więc na razie nie unieważniać poprzedniej czynności uzupełnienia, do czasu wyjaśnienia sprawy z RNC.