1

Temat: Pełnomocnictwo

Procedura odwrócona. Wykonawca, który nie jest najwyżej oceniany w rankingu złożył kserokopię kopii poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa podpisanego przez wykonawcę "za zgodność z oryginałem". Co w tej sytuacji, wzywam czy pozostawiam?

2

Odp: Pełnomocnictwo

Jeżeli oferta nie podlega odrzuceniu albo postępowanie nie będzie unieważnione, wzywam.

3

Odp: Pełnomocnictwo

Należy wezwać.

4

Odp: Pełnomocnictwo

Marcel napisał/a:

Należy wezwać.

dokładnie tak