1

Temat: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Witam, pytam bo wątpliwości mam:
1)
W Formularzu Ofertowym miałem zaznaczone:
"Oświadczam, że Wykonawca jest: mikro/małym/średnim/ dużym przedsiębiorstwem"*
To jeśli wykonawca zaznaczył jedno z tych 3: mikro/małym/średnim to w Ogloszeniu o UZ zaznaczam, że Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą TAK. A tego który wybrał dużym , że NIE?

2) w OoUZ jest:
"Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak/nie*
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:"
U nas jest podwykonawca ale nie ma okreśłonego ani % ani kwoty - rozumiem, że pozostawiam to bez niczego?

3) Jeśli zamówienie było w 2 częściach to muszę zamieścić OoUZ dla obu tych części jednocześnie. chodzi mi o sytuację kiedy 1 wykonacwa podpisał umowę a drugi prosił o zmiane terminu i podpisanie jej o 3 dni później niż wyznaczony termin.

2

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1) TAK
2) Nigdy nie miałem takiej sytuacji. Zawsze na etapie badania ofert, żądam podania % lub kwoty zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy.
3) Nie trzeba jednocześnie. Na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia masz 30 dni, więc przy tak małym odstępie między podpisywanymi umowami poczekałbym i ogłosił razem.

3

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W wyroku KIO z 20 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 236/17) stwierdzono zaistnienie podstawy do odrzucenia oferty jako merytorycznie niezgodnej z treścią siwz z uwagi na brak oznaczenia zakresu robót do powierzenia podwykonawcom.
Pomimo tego wyroku byłbym ostrożny z decyzją o odrzucenie.

4

Odp: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ja osobiście pomimo wszystko wezwałbym go gdyż są to zależności od zobowiązań i płatności chyba, że na etapie składania ofert Wykonawca nie wie ile mu zleci smile