1

Temat: Złe kryteria oceny ofert

W PN na zakup samochodu. Jako kryterium oceny ofert była wartość emisji CO2 dla jazdy miejskiej. Sprawdziłam i okazało się że wykonawca napisał mniejszą wartość - dla jazdy w cyklu mieszanym.
Zażądać wyjaśnień jako treść oferty, poprawić jako inna omyłka czy odrzucić?

2

Odp: Złe kryteria oceny ofert

nie mogę zakumać problemu

3

Odp: Złe kryteria oceny ofert

Jako kryterium oceny ofert była wartość emisji CO2 dla jazdy miejskiej co według świadectwa zgodności wynosi 200 g/km.

Natomiast wykonawca A w ofercie w tym kryterium "wartość emisji CO2 dla jazdy miejskiej" wpisał wartość 159 g/km co według świadectwa zgodności jest normą dla jazdy w cyklu mieszanym.
Dostałam 2 oferty,oferta wykonawcy B w kryterium emisji CO2 ma wpisane 200 g/km - dlatego sprawdziłam  jaka jest prawidłowa wielkość emisji.

I teraz nie wiem czy mogę poprawić wartość emisji CO2 w ofercie A, czy też trzeba ją odrzucić jako niezgodną z SIWZ

4

Odp: Złe kryteria oceny ofert

Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, w tym wypadku kryterium oceny.

5

Odp: Złe kryteria oceny ofert

podepnę się pod temat.
czy jak w siwz wpiszę, że samochód ma spełniać normę Euro 6 w zakresie emisji spalin, to wystarczy i nie muszę stosować tych kryteriów z rozporządzenia?

6

Odp: Złe kryteria oceny ofert

Z rozporządzenia wynika, że jeżeli wymogi techniczne odnoszące się do czynników oddziaływania na środowisko podane w rozporządzeniu nie zostaną określone w siwz, wymagane jest, aby zamawiający ujął te czynniki jako kryteria oceny ofert. Natomiast jeżeli w siwz określono wymogi techniczne pojazdu dotyczące czynników oddziaływania na środowisko: zużycia energii, emisji dwutlenku węgla (CO2), tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, to wtedy nie stosuje się przepisów rozporządzenia.
Zamawiający może także zrealizować nałożone na niego obowiązki, stosując tzw. podejście mieszane, a mianowicie umieszczając np. w siwz wymogi odnoszące się do jednego lub więcej czynników, a pozostałe, których nie uwzględni w siwz w opisie przedmiotu zamówienia, zastosować jako kryteria oceny ofert (np. zużycie energii). Zamawiający ma zatem możliwość łącznego wyrażenia wielkości emisji zanieczyszczeń (tj. tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych) poprzez odwołanie się do właściwej normy emisji EURO.

7

Odp: Złe kryteria oceny ofert

też czytałem to wyjaśnienie z publikacji UZP, stąd moje pytanie.
Z tego wyjaśnienia wynika, że powołanie się na normę Euro załatwia sprawę zanieczyszczeń.
Wystarczy podać ogólnie która norma ma być spełniona, czy wielkości tych trzech zanieczyszczeń, które są podane w tej normie?
Obawiam się robić tego jako kryterium, bo wykonawcy czasem błędnie zliczają te zanieczyszczenia i tylko z tym problem potem.

W przypadku zużycia energii i emisji dwutlenku węgla jak nie podam w siwz granicznej wartości, to nalezy ując to jako kryteria.

Dobrze to rozszyfrowałem?

8

Odp: Złe kryteria oceny ofert

CO2 możesz podać minimalne (jakieś) i mozesz potem pomniejszyć stosując kryterium.