Temat: Czy robić i kiedy ponowną ocenę ofert

W dniu 16.08.2019 r. Kierownik Zamawiającego zatwierdził ocenę ofert, natomiast wcześniej tj. w dniu 13.08.2019 r. Zamawiający przesłał prośbę o przesunięcie terminu związania ofertą do Wykonawców. Do dnia 21 sierpnia (końCzył się termin związania ofertą)  dwóch wykonawców nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą ? jeden na 2 pozycji w rankingu, drugi na ostatniej tj. na 5 pozycji w rankingu). I w rankingu nie zmieniła się punktacja, tylko dwóch co nie wyraziło zgody, będzie odrzuconych.
W dniu 19 sierpnia zostało wysłane do wykonawcy wezwanie do złożenia dokumentów na art. 26.2 Pzp.
Pytanie: Czy powinna być sporządzona ponowna ocena ofert (ranking) przed  wezwaniem na art. 26.2 Pzp? Czy mogę zrobić to przed wyborem najkorzystniejszej oferty? Czy wystarCzy, że komisja przetargowa opisze to w protokole wewnętrznym, że te dwie oferty będą podlegać odrzuceniu.