Temat: Wspólna lokata terminowa na potwierdzenie sytuacji finansowej

Wykonawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na potwierdzenie posiadania środków finansowych przedstawił lokatę terminową, z tym, że lokata jest zawarta pomiędzy bankiem a dwoma osobami (w tym wykonawcą).
Czy można zaakceptować taką lokatę, czy wymaga to wyjaśnień? Ewentualnie, czy poprawne dysponowanie tymi środkami zależy od jeszcze innych okoliczności?
Proszę o pomoc.