1 (edytowany przez wykonawcabudowlaniec 2019-07-19 16:22:17)

Temat: Zmiana kierownika budowy przed podpisaniem umowy

Witam,
W przetargu na roboty budowlane były kryteria oceny ofert (cena 60%, gwarancja 40%)
Zamawiający wymagał kierownika budowy bez ograniczeń z doświadczeniem (co najmniej 2 roboty budowlane). Taki też wykaz osób wraz z udokumentowaniem doświadczenia wykazałem (zaznaczę, że zamawiający wymagał dostarczenia uprawnień dopiero przed podpisaniem umowy)

Wybrano ofertę jako najkorzystniejszą. Teraz przed podpisaniem umowy chcą kopię uprawnień kierownika.
Sprawdziłem je - niestety są ograniczone (ale mimo, iż są ograniczone to i tak pozwalają na kierowanie tą budową - sprawdziłem to, również Nadzór Budowlany i Izba Inżynierów jest tego zdania).

Dzwoniłem do Urzędu. Stwierdzili, że nie podpiszą umowy, bo kierownik nie spełnia wymagań bo ma uprawnienia OGRANICZONE, a wymagają BEZ OGRANICZEŃ. Jednocześnie też stwierdzili, że pomimo tych ograniczeń te uprawnienia pozwalają na kierowanie tą budową, no ale oni w umowie i w SIWZ mają napisane, że ma być BEZ OGRANICZEŃ. Dodatkowo twierdzą, że teraz już kierownika zmienić nie można, gdyż był wpisany w wykazie osób.

Czy ja teraz (po wybraniu oferty jako najkorzystniejsza, a przed podpisaniem umowy) mogę zmienić kierownika budowy na takiego bez ograniczeń (oczywiście wraz z wykazaniem jego doświadczenia) ?
Umowa pozwala zmianę kierownika budowy w trakcie jest trwania..

A jeśli nie mogę to jakie powinny być dalsze kroki Urzędu?

2

Odp: Zmiana kierownika budowy przed podpisaniem umowy

Zmiana osoby jest dopuszczalna, Wykonawca powinien przedstawić Ci wszelką dokumentację potwierdzającą, że nowa osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiada wymagane przez Ciebie kwalifikacje i pozostaje w jego dyspozycji.
Problemowe tutaj może okazać się to iż przyjęliście wcześniej osobę z ograniczonymi uprawnieniami.

Odp: Zmiana kierownika budowy przed podpisaniem umowy

W SIWZ był zapis, że uprawnienia należy okazać przed podpisaniem umowy.
Zamawiający nie otrzymał ode mnie uprawnień kierownika, ja mu je tylko okazałem (zobaczył, że są "ograniczone") i je zabrałem.

Zatem, teraz powinienem sformułować pismo do zamawiającego, że zmieniam kierownika budowy, gdyż tamten nie da rady kierować budową (np. z uwagi na sprawy osobiste) i zmieniam go na kierownika "X". Do pisma dołączam uprawnienia i izbę kierownika "X" oraz dokumentuje doświadczenie (co najmniej jedna budowa).

Pytanie - Czy do tego pisma muszę również składać WYKAZ OSÓB (Z INFORMACJĄ O KIEROWNIKU BUDOWY), gdyż taki wykaz składałem już na etapie postępowania przetargowego na wezwanie zamawiającego?

4

Odp: Zmiana kierownika budowy przed podpisaniem umowy

Wykaz osób nie. W przypadku kierownika nie zachodzi zatrudnienie na umowę o pracę.

5 (edytowany przez wykonawcabudowlaniec 2019-07-22 09:31:27)

Odp: Zmiana kierownika budowy przed podpisaniem umowy

W wykazie osób (złożonym zamawiającemu na jego wezwanie podczas procedury przetargowej) wymagali informacji o:
- imię i nazwisko,
- rodzaj uprawnień (wpisane: konstrukcyjno-budowlane)
- podstawie dysponowania (własne lub zasobów trzecich)

1. Czyli złożyć pismo informujące, że zmieniam kierownika "Y" na kierownika "X" (np. z uwagi na sprawy osobiste) oraz załączyć uprawnienia i izbę i udokumentować doświadczenie (co najmniej jedna budowa)?
2. Czy w tym pismie napisać, że kierownik "X" będzie zatrudniony np. na umowę zlecenie? (3. jakie to wtedy będą zasoby własne czy podmiotów trzecich)