1

Temat: JEDZ a podwykonawstwo

Dzień dobry. Proszę o pomoc w poniższej kwestii. Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE na robotę budowlaną.
1) Oferta nr 1 - wykonawca wraz z ofertą przedłożył 2 zobowiązania podmiotów trzecich, z których dodatkowo wynika, że będą oni podwykonawcami (udostępniają potencjał osobowy). Wykonawca w swoim JEDZ w sekcji C dot. polegania na zdolności innych podmiotów wskazał odpowiedź ,,tak", natomiast w sekcji D: Informacje dot. podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega - wskazał odpowiedź ,,tak", jednakże wpisał tylko nazwę jednego z tych podmiotów.
Dodatkowo w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ w miejscu na wpisanie zamiaru powierzenia jakiegoś zakresu prac podwykonawcom nie wpisał żadnych informacji.

2) Oferta nr 2 - wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym, że powierzy roboty budowlane podwykonawcy (wskazał jedynie zakres), natomiast w JEDZ w sekcji D,,Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? zaznaczył nie.


Proszę o podpowiedzi, jakie czynności podjąć tzn. Wzywać do złożenia wyjaśnień czy uzupełnienia ?