Temat: podmiot trzeci musi wykonać zakres całego warunku

Postępowanie na budowę dużego bud. administracyjnego wraz z zagospodarowaniem (wart. ok 20 mln). podmiot trzeci wykazał się warunkiem postawionym przez zamawiającego - Rob bud w zakres której wchodziły roboty branży: konst-bud; sanitarnej; elektrycznej i teletechnicznej, polegającą na budowie budynku o kubaturze min 2.500m3 wraz z przyłączami, ujętego w (PKOB) w jednej z wymienionych grup: 112 (Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe), 113 (Budynki zbiorowego zamieszkania), 121 (Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (Budynki biurowe), (?) o wartości nie mniejszej niż 8 mln zł.
Ten podmiot trzeci będzie podwykonawcą na etapie realizacji robot bud - ale nie w takim zakresie, jakim Zamawiający postawił warunek, tylko o wiele mniejszym tj. budynku garażowego, (którego nie ma nawet w PKOB) i ma mniejszą wart. niż 8 mln i kubaturę też mniejszą.
1. czy podmiot trzeci musi realizować te roboty, do których jego zdolności (w postaci doświadczenia) są wymagane?
2. czy jeżeli opisany ww. warunek, to i w takm zakresie powinien ten PT wykonać u zamawiającego zakres robot budowlanych, gdzie będzie się zgadzała wartość, kubatura, branże, PKOB?
3. Czy wyjaśnić, czy wzywać od razu z art. 22a ust. 6

2

Odp: podmiot trzeci musi wykonać zakres całego warunku

Problem jest,
ja natomiast zapytam o niuanse:

1. czym różni się pytanie 1 od 2?

2. czy podmiot trzeci nie spełnia warunków lub zachodzą podstawy wykluczenia wobec tego podmiotu? skoro chcesz wykorzystywać art. 22a ust. 6? Bo nie o to tu chyba chodzi.

3

Odp: podmiot trzeci musi wykonać zakres całego warunku

chodzi o to że podmiot trzeci musi brać udział w wykonaniu zamówienia, ale  jest to za mały zakres przez niego zadeklarowany. podmiot trzeci ma obowiązek wykonania tych robót bud., do których jego zdolności są wymagane

4

Odp: podmiot trzeci musi wykonać zakres całego warunku

ok, główny problem jest zrozumiały od początku.

5 (edytowany przez janek159 2019-07-02 10:29:31)

Odp: podmiot trzeci musi wykonać zakres całego warunku

podmiot trzeci ma wykonywać w tym zakresie w jakim wykazał spełnienie warunku:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Warunki-udzia%C5%82u-poleganie-na-zasobach-innych-podmiot%C3%B3w/czy-podmiot-trzeci-powinien-wykonac-zamowienia-w-calosci-jesli-w-postepowaniu-zamawiajacy-postawil-warunek-doswiadczenia-odnosza

Wykonawca może najwyżej zawrzeć umowę wink i doglądać budowy

6

Odp: podmiot trzeci musi wykonać zakres całego warunku

Dziękuję mam. Też. Wyroki Kio: 764/18 z dnia 11 maja 2018; 2082/16 z dnia 17.11.2016
Tylko nie wiem co  wyjaśniać,i  czy, na pods. 26 ust. 4?

7

Odp: podmiot trzeci musi wykonać zakres całego warunku

26 ust. 4 czy 87 ust. 1? - wyjaśnienie zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

8 (edytowany przez janek159 2019-07-02 11:08:00)

Odp: podmiot trzeci musi wykonać zakres całego warunku

też nie wiem co wyjaśniać (jak wszystko jasne) i w jakim trybie... Marcel by wyjaśniał, to tak żartem,

a co zrobić z tą ofertą? może niezgodna z ustawą (art.22a ust. 4) i odrzucić,

9

Odp: podmiot trzeci musi wykonać zakres całego warunku

art. 22a.4. Nie jest to jednak takie pewne. W zapisach jest tylko jakość usług wymaganych. Nie ma słowa o zakresie tych usług a zatem gdzie jest powiedziane, że skoro powołuje się na kubaturę 2000m3 to taka musi wykonać w tym zadaniu. Jeśli ma powołane doświadczenie np. w zakresie murowania, to taką robotę ma wykonać w zadaniu i nie znaczy to, że w gabarycie 2000m3.