1

Temat: Warunki udziału a podwykonawstwo

Dzień dobry. Bardzo proszę Państwa o pomoc, bo nie wiem już co począć.
Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE na roboty budowlane (w formule zaprojektuj i wybuduj). W warunkach udziału w postępowaniu wymagano, aby wykonawca wykazał się m.in. posiadaniem projektanta. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta. Wykonawca w JEDZ wpisał, że nie będzie polegał na zasobach podmiotów trzecich (samodzielnie spełnia Warunki), natomiast zaznaczył, że zamierza powierzyć podwykonawstwo (część projektową). Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył m.in. wykaz osób, w którym wskazał, że osoba projektanta jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenie. Czy wykonawca postąpił prawidłowo ? - wskazuje że sam spełnia Warunki, jednocześnie zaznacza że zamierza powierzyć część projektową podwykonawcy, a z wykazu osób wynika, że zatrudnia projektanta na podstawie umowy cywilno-prawnej), co potwierdza fakt samodzielnego spełniania warunku?
Bardzo proszę o podpowiedzi, jak Państwo byście postąpili w tej sytuacji. Wyjaśniać to ?

2

Odp: Warunki udziału a podwykonawstwo

Moim zdaniem wszystko jest prawidłowo.

3

Odp: Warunki udziału a podwykonawstwo

Czyli zamawiający powinien uznać tak złożone dokumenty i nie wzywać np. do wyjaśnień co do rozbieżności pomiędzy tym, że wykonawca wskazał zamiar powierzenia projektowania podwykonawcy, a jednocześnie dysponuje bezpośrednio osobą projektanta na podstawie umowy zlecenia (samodzielnie spełniając warunek).
Jeśli mogę to proszę o rozwinięcie odpowiedzi, ponieważ niektóre osoby z komisji przetargowej mają wątpliwości, czy faktycznie wykonawca postąpił prawidłowo i de facto sam spełnia warunek udziału w postępowaniu.

4

Odp: Warunki udziału a podwykonawstwo

Tu nie ma rozbieżności.

Ta osoba stanowi potencjał własny wykonawcy (umowa bezpośrednia pomiędzy wyk. a projektantem) , w związku z tym ta osoba (projektant) nie jest podwykonawcą, ani tzw inny podmiot , bo nikt tu nie użycza tej osoby.

Wykonawca wskazał natomiast podwykonawcę ale jest to niezwiązane z osoba projektanta.

5

Odp: Warunki udziału a podwykonawstwo

Dokładnie jak janek159.

Wykonawca przede wszystkim spełnia samodzielnie warunek, a to że zleca podwykonawstwo jakiejś części zadania to już całkiem inna historia.

6

Odp: Warunki udziału a podwykonawstwo

Dokładnie warunek dotyczył osoby projektanta w branży sanitarnej. Członkowie komisji podnoszą, że projektant wskazany w wykazie musi potem projektować, a wskazanie dodatkowo w JEDZ przez wykonawcę zamiaru powierzenia części projektowej podwykonawcy jest nieprawidłowe.
I przez te uwagi mam już wątpliwości...

7

Odp: Warunki udziału a podwykonawstwo

Czy w SIWZ był warunek, że wskazany w wykazie osób projektant ma realizować zamówienie, czy tylko że wykonawca ma dysponować projektantem.
To są dwie różne rzeczy -osoby, którym wykonawca powierzy realizację zamówienia a osoby którymi wykonawca dysponuje w celu spełniania warunków.