Temat: przedłużenie terminu składania ofert

1)Jeśli unieważniamy jedną część zamówienia czy należy uzyskać zgodę na przedłużenie ofert tych Wykonawców, którzy startowali do danej części zamówienia?