1

Temat: W trakcie kontroli - prośba

Mam prośbę

Dostałem wynik kontroli, która pyta (stwierdziła), że formularz ofertowy nie został zmieniony po udzieleniu wcześniej odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, tj. dopuszczających parametry (obniżając je z 5 na 4) natomiast w formularzu pozostały nieobniżone wartości 5, Wykonawca złożył ofertę na tym formularzu i obok rubryki wymagań minimalnych przypuśćmy 5 wstawił parametr mniejszy 4 (dopuszczony przez udzieloną odpowiedź) i Wykonawca taki został dopuszczony do postępowania, dodam że jego oferta nie była najkorzystniejsza i nie została wybrana.

Drugie pytanko: pytają się czy był podział zadań i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków komisji?
Rozumiecie pytanie?

Proszę o poradę w sprawie udzielenia odpowiedzi.

2

Odp: W trakcie kontroli - prośba

ad.1. wyjaśniłabym że formularz nie zmieniono ale oferta z godna z siwz po zmianach
ad.2. nie miałam nigdy takiego pytania, u nas jest wniosek o wszczęcie i tam wskazuje się kto szacował, a kto opisywał przedmiot zamówienia i jest osobą merytoryczną.te osoby są zazwyczaj w komisji przetargowej.

3

Odp: W trakcie kontroli - prośba

1. Omyłka, jak wyżej,
2. Art. 21 ust. 3 pzp; Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, ...., indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności .... Zapewne macie u siebie jakiś regulamin udzielania zam. publ./ komisji przetargowej. Komisja jako taka to zespół (art. 20) ale zawsze jest jakiś przewodniczący, sekretarz, członek...każdy za coś odpowiada...przewodniczący kieruje pracami komisji, sekretarz pisze protokoły z "posiedzeń" komisji smile i przygotowuje dokumenty, członek dzieli się swoimi spostrzeżeniami co do dokumentacji itd. Tak ja rozumiem podziała zadań i zakres odpowiedzialności.

4

Odp: W trakcie kontroli - prośba

ad1 Nie ma większego znaczenia, istota jest treść i jeśli spełnia wymagania to ok, bez względu na forme.
ad2 j.w. zgodnie z regulaminem, pewne elementy dotyczące postępowania są wpisane w protokół PN choć nie musi to dotyczyć członków komisji ale mopże (np. obliczenie wartości zadania; przygotowanie opisu i.t.p.) Jeśli nie macie regulaminu to pewnie przy powołaniu coś tam nakreślone>

5

Odp: W trakcie kontroli - prośba

ad 1 dzięki

ad 2 skoro prowadziłem jako pełnomocnik, więc szukają zapewne kogoś do poniesienie odpowiedzialności, aby rozpocząć procedurę z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, mimo że tu występowałem jako osoba fizyczna to i tak mogą to zrobić, więc pewnie będzie walka przed rzecznikiem

6

Odp: W trakcie kontroli - prośba

ad 2 jeśli o ocenę ofert chodzi, to nie ma pojedynczej odpowiedzialności, odpowiedzialność co do komisji kształtuje się za poszczególne działania np. zwoływanie zebrań, pisanie dokumentów i.t.p. Nie wiem co kontrolujący miał na mysli pytając o zakres odpowiedzialności bo w tym wypadku personalnie nie bradzo jest jak ugryźć odpowiedzialność finansów w przypadku kiedy prowadzenie postępowania i zatwierdzanie czynności było przez pełnomocnika.