1 (edytowany przez fifi 2019-05-27 08:24:57)

Temat: Złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny po terminie

Proszę o pomoc.
Wyznaczyłam termin na Złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny do godziny 9.00 w danym dniu. Wykonawca składa wyjaśnienie, ale o 9.55. Czy uważacie, ze nie powinnam ich przyjąć? Jest to oferta najkorzystniejsza, postępowanie z dofinansowaniem unijnym, prowadzone poprzez platformę zakupową, gdzie dokładnie jest wyświetlona data złożenia dokumentów, więc uważam, że nie powinno tu być uznaniowości i jeśli Wykonawca mimo, że miał 6 dni na wyjaśnienia nie złożył ich w terminie - jego oferta powinna być odrzucona.
Jak myślicie czy KIO wydała w tej sprawie jakieś wyroki? Godzina niby nie dużo, ale nie po to stosuję określone godziny, żeby mi Wykonawcy składali dokumenty kiedy im wygodnie.

2

Odp: Złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny po terminie

1. Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 marca 2018 r., sygn. akt KIO 282/18).

2. Złożenie ich z uchybieniem terminu wyznaczonego przez zamawiającego jest tożsame w skutkach z ich brakiem i stanowi odrębną przesłankę odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (zob. wyrok KIO z 10 października 2014 r. o sygn. akt KIO 2003/14).

3

Odp: Złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny po terminie

Dzięki Marcel!! Niech Ci Bozia w ... (wstaw odpowiednie) wynagrodzi:)

4

Odp: Złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny po terminie

wink