1

Temat: Warunki udziału w postępowaniu - zamówienie poniżej 30.000 Euro

Postawiłam warunek w zakresie zdolności zawodowej
Złożą w tym zakresie oświadczenie na druku oferty, iż posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia i wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat świadczyli usługę w zakresie ochrony danych osobowych, w co najmniej 2 podmiotach  przez okres co najmniej pół roku, przez osobę wskazaną w tabeli  nr 3 ? oferty Wykonawcy.

W tabeli  nr 3 wykonawca (osoba fizyczna)  wskazał Gminę oraz jednostki  jej podległe.
.Do wykazu  dołączył tylko  umowę  o pracę z gminą w której wyszczególnione są wszystkie placówki szkół, przedszkoli, itp.            Z umowy wynika że okres zatrudnienia jest ok powyżej wymaganego.   
Czy zatem spełnia warunek postawiony przez nas że,  świadczyli usługę w co najmniej 2 podmiotach.
Z informacji wiemy ,że w szkołach i innych placówkach rzeczywiście świadczył usługi w ramach zawartej 1  umowy  o pracę.

Wiem że szkoły, przedszkola itp do niezależne podmioty, ale czy w tym przypadku mogę to w ten sposób zinterpretować ?

2

Odp: Warunki udziału w postępowaniu - zamówienie poniżej 30.000 Euro

Panie Marcelu może jakaś podpowiedź z Pańskiej  strony.

3

Odp: Warunki udziału w postępowaniu - zamówienie poniżej 30.000 Euro

To odrębne podmioty a w warunku nie było że w ramach odrębnych umów big_smile

4

Odp: Warunki udziału w postępowaniu - zamówienie poniżej 30.000 Euro

Wiedziałam, że mogę na Pana liczyć.Dziękuję i pozdrawiam.