Temat: Czy jest to pytanie do treści SIWZ

Przetarg ogłoszony w dniu 26.04, otwarcie ofert 13.05.
I. Czy mam obowiązek udzielania odpowiedzi jeżeli pytanie wpłynęło 05.05?

II. Wykonawca zadał pytanie o treści: Czy Zamawiający uzna doświadczenie zawodowe    polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w jakiejś ilości? Z pytaniem załącza referencje i wyjaśnia, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest analogiczne jak budowa sieci kanalizacji deszczowej.
A warunek w SIWZ brzmi "Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakońCzył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej dróg publicznych, każda o wartości nie mniejszej niż  300 000 zł (brutto)".
1. Czy jest to pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ?
2. Czy Zamawiający może uznać takie doświadczenie?

2

Odp: Czy jest to pytanie do treści SIWZ

TAK
TAK (moim zdanie te roboty są tożsame pod względem budowlanym) tylko musicie zmienić brzmienie warunku, zmienić ogłoszenie i przesunąć TSO

3

Odp: Czy jest to pytanie do treści SIWZ

Czyli jeśli nie zmienimy brzmienia warunku to pomimo, że roboty są tożsame Zamawiający nie będzie mógł uznać spełnienia warunku przez tego Wykonawcę?

4 (edytowany przez janek159 2019-05-08 08:39:56)

Odp: Czy jest to pytanie do treści SIWZ

Należałoby rozważyć udzielenie odpowiedzi z potwierdzeniem że roboty w szerszym zakresie (również siec sanitarna) będę dopuszczone (bez zmiany opisu warunku), i związanej z tym konieczności zmiany TSO