1

Temat: zastosowanie komunikacji elektronicznej BZP(podpis kwalifikowany)

Czy można dopuścić komunikację elektroniczną (podpis kwalifikowany) w postępowaniach poniżej progów unijnych, oczywiście wykonawcy mogliby przesyłać dokumenty pocztą  tradycyjną  ale obok  tego  dopuszczona byłaby komunikacja  z wykorzystaniem podpisu  elektronicznego   kwalifikowanego  przyśpieszyłoby to postępowanie.