1

Temat: Korekta- żądanie dokumentów które nie są niezbędne

Postępowanie powyżej progów.
Zamawiający nie przewidział  fakultatywnych przesłanek wykluczenia.
Natomiast w katalogu dokumentów, jakich Zamawiający żądał od wykonawców znalazł się zapis, iż Zamawiający żąda zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu.
Instytucja finansująca w informacji pokontrolnej wskazuje na 5% korekty ze względu na żądanie dokumentów, które nieniezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Czy jest szansa na wygranie takiej sprawy? 
Jeśli ktoś miał podobną sprawę, lub znalazł wyrok korzystny dla Zamawiającego, to proszę o informację

2

Odp: Korekta- żądanie dokumentów które nie są niezbędne

To faktycznie kiepsko. Nie ma warunków bez dokumentów i odwrotnie.

3

Odp: Korekta- żądanie dokumentów które nie są niezbędne

Nie ma szansy. Masz pewną korektę bo miało to wpływ na postepowanie.