1

Temat: wadliwe referencje

Zamawiajacy wystawił wykonawcy referencje za wykonane usługi. Niestety referencje zostały wystawione wadliwie. Wykonawca przystąpił do przetargu ogłoszonego przez Zamawiającego, posługując się owymi wadliwymi referencjami. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić Zamawiający?

2

Odp: wadliwe referencje

Nie bardzo rozumiem - wadliwe. Jeśli nie potwierdzają warunku - to są zbędne, do tego postępowania. Jeśli to swoje własne dla wykonawcy to chyba można poprawić?

3

Odp: wadliwe referencje

Referencje zostały wystawiona dla wykonawcy przez nas, z datą wcześniejszą niż data wykonania usługi, tzn. wystawione 17 grudnia 2018r. a potwierdzają należyte wykonanie usługi do 31 grudnia 2018r. Wykonawca przedłożył zatem referencje takie jakie otrzymał od Zamawiającego, natomiast jak w zaistniałej sytuacji my mamy postąpić?

4

Odp: wadliwe referencje

Samodzielnie poprawić i dołączyć do oferty Wykonawcy? Czy wezwać wykonawcę do uzupełnienia prawidłowo wystawionych referencji?

5

Odp: wadliwe referencje

Rozumiem że wykorzystał druk choć nie musiał skoro posiadasz te referencje. Myślę, że wystarczy Twoje wyjaśnienie  w procedurze, iż nastapiła pomyłka i posiadasz aktualne. Jest to niezbędne do kontroli a nie do procedury ... chyba, że nastapi odwołanie.