26

Odp: Kryterium oceny ofert

UZP wydał ostatnio poradnik na temat pozacenowych kryteriów oceny ofert, w którym zaznaczył, że to legalne, choć oczywiście typowych przykładów stosowania nie podał wink

27

Odp: Kryterium oceny ofert

No właśnie smile Akurat jestem na etapie przygotowania jednego z przetargów i jak patrzę na inne ogłoszone niedawno z tym samym kodem CPV co mój to na 10 przetargów, 9 ma kryterium ceny 100 %.


memphis napisał/a:

UZP wydał ostatnio poradnik na temat pozacenowych kryteriów oceny ofert, w którym zaznaczył, że to legalne, choć oczywiście typowych przykładów stosowania nie podał wink

28

Odp: Kryterium oceny ofert

katarzynka160 napisał/a:

No właśnie smile Akurat jestem na etapie przygotowania jednego z przetargów i jak patrzę na inne ogłoszone niedawno z tym samym kodem CPV co mój to na 10 przetargów, 9 ma kryterium ceny 100 %.

To może oznaczać tylko jedno: większość robi dobrze, a nie tworzy fikcję.

29

Odp: Kryterium oceny ofert

A podstawa prawna?
Poradnik UZP dotyczący pozacenowych kryteriów nie jest podstawą prawną.MIRAS napisał/a:
katarzynka160 napisał/a:

No właśnie smile Akurat jestem na etapie przygotowania jednego z przetargów i jak patrzę na inne ogłoszone niedawno z tym samym kodem CPV co mój to na 10 przetargów, 9 ma kryterium ceny 100 %.

To może oznaczać tylko jedno: większość robi dobrze, a nie tworzy fikcję.

30

Odp: Kryterium oceny ofert

podstawa prawna z PZP
"Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, .........."
po prostu zamawiający mają pewnie stosowny OPZ

31

Odp: Kryterium oceny ofert

Ten paragraf to znam, ale właśnie chodzi o to, że z moich obserwacji wynika, iż kryterium ceny 100% wykorzystują spółki miejskie z udziałami gminy. A spółki takie nie zaliczają się do Zamawiających,  o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 i 2 a jedynie do art . 3 ust. 1 pkt 3.

jo napisał/a:

podstawa prawna z PZP
"Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, .........."
po prostu zamawiający mają pewnie stosowny OPZ

32

Odp: Kryterium oceny ofert

każde podniesienie progu pow. 60% ceny wymaga uzasadnienia co jest literalnie opisane w pzp. Nie ma znaczenia przy tym czy 65% czy 99%

33

Odp: Kryterium oceny ofert

cbud napisał/a:

każde podniesienie progu pow. 60% ceny wymaga uzasadnienia co jest literalnie opisane w pzp. Nie ma znaczenia przy tym czy 65% czy 99%

A jak się to ma do zapisów i stosowania przez jednego zamawiającego:

"Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe mieszczące się w kategorii usług społecznych, o których mowa w art. 138 h PZP. Jako, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1) PZP, do niniejszego postępowania ma zastosowanie przepis art. 138o PZP. W związku z tym przepisem Zamawiający decyduje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy PZP właściwych dla trybu przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, za wyjątkiem art. 29 ust. 3a, art. 91 ust. 2a i art. 94 PZP" i widzę że daje kryterium Cena - 100%