1

Temat: warunki udziału w postępowaniu

Witam

Proszę o pomoc w następującej kwestii. Jednym z warunków udziału w postępowaniu było wymaganie w siwz licencji na przewóz drogowy rzeczy. Zamawiający wezwał wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia dokumentów w tym złożenia m.in. licencji. Wykonawca uzupełnił licencję ale jest ona wydana z datą 28.01.2019 r. tj. po terminie składania ofert. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.01.2019 r. Na dzień składania ofert wykonawca złożył oświadczenie że spełnia warunki udziału w postępowaniu.  Czy należy uznać licencję złozoną przez wykonawcę?