1

Temat: Błędny załącznik załączony przez Zamawiającego.

Szanowni Państwo proszę o pomoc.

Zamawiający ogłosił dzień po dniu zamówienia na usługi projektowe. W jednym i drugim przypadku wymagał, aby wykonawcy złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw (załącznik stworzony przez Zamawiającego). Pierwsze z tych zamówień otworzył wczoraj, natomiast termin otwarcia drugiego zamówienia upływa dzisiaj.

Po otwarciu wczorajszych ofert (na pierwsze zamówienie) okazało się, że załącznik Oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw został skopiowany z drugiego zamówienia i wykonawcy tak je złożyli. Pozostałe załączniki tj. wykazy usług, osób zgadzają się.

załącznik - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw w obu zamówieniach różni się jedynie tytułem zamówienia i numerem sprawy. Reszta treści jest zgodna.

Jak ratować to zamówienie ? Proszę o pilną pomoc.

2

Odp: Błędny załącznik załączony przez Zamawiającego.

wezwałbym z 26 ust 3 do złożenia poprawnego oświadczenia

3

Odp: Błędny załącznik załączony przez Zamawiającego.

Jak wyżej, wezwanie do uzupełnienia.