1

Temat: inne omyłki a odrzucenie oferty

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ nie została zabezpieczona wymaganym wadium, natomiast w treści oferty wystąpiły inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w jej treści. Jak należy postąpić w takim przypadku?

2

Odp: inne omyłki a odrzucenie oferty

jak wadium jest źle wniesione to nawet nie patrzę na ofertę

3

Odp: inne omyłki a odrzucenie oferty

Tak samo robię jak jo. Po co poprawiać ofertę skoro za chwilę ją odrzucisz.

4

Odp: inne omyłki a odrzucenie oferty

Brak wadium i tyle.