276 (edytowany przez marekw2 2018-12-13 17:16:50)

Odp: elektronizacja zamówień

O właśnie, ja ostatnio przekonałem zamawiającego do decyzji o zmianie trybu z wola ręka na 6a. Wartość części postępowania to zaledwie ok. 30 000 tyś zł. W dwóch postępowaniach unijnych na ta akurat część nie wpłynęła żadna oferta.

277

Odp: elektronizacja zamówień

Oczywiście moje pytanie dotyczy postępowania o wartości powyżej 30 000 euro, a prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jak wygląda takie postępowanie teraz, po elektronizacji?

278

Odp: elektronizacja zamówień

Podpinam się pod temat elektronizacji:
Jakby ktoś mógł wymienić jakie dokumenty zebrane (utworzone) w trakcie całego postępowania prowadzonego powyżej progów unijnych po elektronizacji zamówień macie wydrukowane w segregatorze?

279

Odp: elektronizacja zamówień

jeśli nie chesz to żadne. Wszystko mozna podpisać kwalifikowanym.

280

Odp: elektronizacja zamówień

1) W przypadku gdy wykonawca przysłał SKAN OFERTY i podpisał elektronicznie to jest to oferta do odrzucenia z 87 ust 1 pkt 1 czy pkt 2? (i skąd to wynika?)

2) Czy Ośw. GK  może być przesłane mailem - oczywiście podpisane kwalifikowalnym podpisem??

3) jaka powinna być forma JEDZA - czy może być to skan podpisany elektronicznie?

Dzieki

281

Odp: elektronizacja zamówień

ad.1 bo nie jest to oryginał dokumentu tylko potwierdzona kserokopia
ad 2 ja tak robiłem (na razie 1 raz)
ad.3 nie - patrz 1

282

Odp: elektronizacja zamówień

Jak wyżej.

283

Odp: elektronizacja zamówień

cbud napisał/a:

ad.1 bo nie jest to oryginał dokumentu tylko potwierdzona kserokopia
ad 2 ja tak robiłem (na razie 1 raz)
ad.3 nie - patrz 1


Jako niezgodna z ustawą czy tak

284 (edytowany przez Miraa 2019-01-11 08:29:03)

Odp: elektronizacja zamówień

ad. 1 i 3
A jeśli oferta, JEDZ, zostaną wypełnione ręcznie (ale nie podpisane) następnie zeskanowane i podpisane elektronicznie, to traktujemy to za podpisany oryginał a nie poświadczenie kopii?

285

Odp: elektronizacja zamówień

uf, ale skomplikowane i po co tak robić?
W sumie nie wiem, nie myslałem w takim kontekscie chyba będą oryginałami smile

286

Odp: elektronizacja zamówień

Ja tak nie będę robić, ale wyobraźnia wykonawców nie zna granic smile

287

Odp: elektronizacja zamówień

Miraa napisał/a:

ad. 1 i 3
A jeśli oferta, JEDZ, zostaną wypełnione ręcznie (ale nie podpisane) następnie zeskanowane i podpisane elektronicznie, to traktujemy to za podpisany oryginał a nie poświadczenie kopii?

Na jednym ze szkoleń on-line (prowadzący G. Czaban) stwierdził, że jak nie będzie podpisu (takiego długopisem) to OK, a jak będzie podpisane długopisem to jest już kopia.

288

Odp: elektronizacja zamówień

Miraa napisał/a:

ad. 1 i 3
A jeśli oferta, JEDZ, zostaną wypełnione ręcznie (ale nie podpisane) następnie zeskanowane i podpisane elektronicznie, to traktujemy to za podpisany oryginał a nie poświadczenie kopii?

Jak najbardziej oryginał.

289

Odp: elektronizacja zamówień

A jak powinno wyglądać pełnomocnictwo. Wiem że ustawa mówi że oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. W przetargu mam Kopię potwierdzoną notarialnie zeskanowaną i podpisaną elektronicznie.

290

Odp: elektronizacja zamówień

Pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone jako oryginał w postaci dokumentu elektronicznego bądź jako kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

291

Odp: elektronizacja zamówień

czyli pełnomocnictwo powinien elektronicznie podpisać ten kto pełnomocnictwa udziela??

292

Odp: elektronizacja zamówień

Jeżeli oryginał pełnomocnictwa składanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca powinien sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego pełnomocnictwa. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii pełnomocnictwa, należy opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły. Opatrzenie kopii pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem.

293

Odp: elektronizacja zamówień

Mam pytanie. W postępowaniach poniżej progów unijnych wykonawcy nadal mogą składać oferty w wersji papierowej (nic się nie zmieniło). Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w postępowaniach wszczętych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31.12.2019 r. w których zgodnie z wyborem zamawiającego nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej stosuje się zapisy z rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym rozporządzeniem z tym, że dokumenty lub oświadczenia składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem.

Czy jeśli mam standardowe zapisy siwz że zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną poprzez drogę mailową jest OK? Tzn. czy mogę nadal komunikować się faxem (ze środków komunikacji elektronicznej został wyrzucony fax). Chodzi głównie o to że w wezwaniu np. do dostarczenia dokumentów wpisywaliśmy że dokumenty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w danym terminie oraz że dokumenty można przesłać w wyznaczonym terminie na fax lub mail (jednocześnie przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego).

Jak rozumieć zapis " zgodnie z wyborem zamawiającego nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej"?

Jeśli mam standardowe zapisy siwz że zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną poprzez drogę mailową jest OK a dokumenty można przesłać na mail lub fax z zastrzeżeniem że należy przesłać wersję papierową?

294

Odp: elektronizacja zamówień

Faks do progów unijnych jest nadal ok., zgodnie z przepisami przejściowymi.

295 (edytowany przez eva 2019-01-17 08:06:31)

Odp: elektronizacja zamówień

A jak rozumieć zapis " zgodnie z wyborem zamawiającego nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej"?

To co jeśli mam w SIWZ porozumiewanie się z wykonawcą drogą elektroniczną poprzez mail i w wezwaniu np. do uzupełnienia lub dostarczenia dokumentów mam zapis że te dokumenty można przesłać na maila ale jednocześnie należy je przesłać drogą pocztową. Czy to nadal jest OK?

Czy w tym przypadku jeśli mam standardowe zapisy w SIWZ (ze starego rozporządzenia) że dokumenty i oświadczenia mogą być w formie oryginału lub kopii za poświadczeniem jest OK?

Sorry że tak wypytuję ale ta elektronizacja to jakaś masakra.

296

Odp: elektronizacja zamówień

Nie jest to trochę konsekwentne. Skoro jak pisane w pierwszym akapicie nie dopuszczono dokumentów elektronicznych tzn, że została tylko forma pisemna a zatem w drugiej części ...że te dokumenty można przesłać na maila ... jest zbedne i nie konsekwentne. Wybieraj drogę. Nie może być tak, że dopuszczasz coś czego dalej zakazujesz.

297

Odp: elektronizacja zamówień

No właśnie też się nad tym zastanawiam. Patrząc na innych zamawiających to większość ma zapisy że dopuszczają porozumiewanie się za pomocą maila więc skoro mają takie zapisy to również w przypadku wezwania do złożenia dokumentów będzie mógł on przesłać je na maila no i jednocześnie przesłać drogą pocztową. A wy jakie macie zapisy siwz i na jakiej zasadzie wykonawca składa wam później dokumenty - tylko i wyłącznie papierowo (mail nie wchodzi w grę?)

298

Odp: elektronizacja zamówień

Należałoby sie zdecydować albo, albo. To dotyczy dokumentów. Jak potem będziesz je archiwizować - część tak a część tak? Skoro decydujesz na e-mail - to mają to być oryginały lub kserokopie zgodne z przepisami w tym zakresie. Rób to jednolicie. Jesli poczta - to wszystkie pocztą.

299

Odp: elektronizacja zamówień

Nie wystarczy zeskanowanie papierowej oferty do pliku i przesłanie jej przez internet. W takiej formie podlega ona odrzuceniu ? uznała Krajowa Izba Odwoławcza


https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1393468,eliminacje-z-e-przetargow-zeskanowanie-oferty.html?fbclid=IwAR3351rl0y--znPZgfs9q50Bo7Tf_HIUsklQGsez4FkAKk5i28qoVSfrWX0

300

Odp: elektronizacja zamówień

Co do oferty to jednoznacznie piszesz tak albo tak. (wersja elektroniczna to napewno nie skan). Inne dokumenty mogą być albo elektroniczną kopią (skan podpisany podpisem kwal.) albo oryginałem (wersja elektroniczna nie skanowana z podpisem kwal.) Oznacz sobie to jednoznacznie gdyż nie ma potrzeby -email a potem jeszcze pocztą. Który wtedy będzie ważny?