1 (edytowany przez szjusta 2018-08-28 12:00:02)

Temat: ważność KRK dla osoby

Termin składania ofert 13.08.2018. Wykonawca na wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 składa KRK dla osoby z datą 14.08.2018 r. Termin na uzupełnienie dokumentów do dnia 03.09.2018 r. Proszę o potwierdzenie czy dobrze myślę, że jest ok?

2

Odp: ważność KRK dla osoby

wg mnie ok

3

Odp: ważność KRK dla osoby

Jest ok. KIO 280/18.

4

Odp: ważność KRK dla osoby

krk dołączone do oferty, składanie ofert 30 listopada, krk ważne do 4 grudnia, na podstawie art 26 ust 2 wezwać do przedstawienia nowego KRK czy uznać że jest ok i nie wzywać??

5

Odp: ważność KRK dla osoby

W tej sytuacji bym wezwał.

6

Odp: ważność KRK dla osoby

ale co jeżeli na wezwanie przedstawi to samo (na dzień składania ofert było ok) czy powinien przedstawić nowe??

7 (edytowany przez janek159 2018-12-05 14:27:03)

Odp: ważność KRK dla osoby

odnosimy do terminu składania ofert, więc jest ok, a potem ma być jedynie aktualne

nie wiem po co wzywać skoro zam. jest już w posiadaniu

8

Odp: ważność KRK dla osoby

To fakt, jednak wezwał bym o wyjaśnienie czy nadal jest aktualne i czy podtrzymuje się jego ważność.

9 (edytowany przez janek159 2018-12-05 15:08:45)

Odp: ważność KRK dla osoby

Wątpię aby twoja propozycja była poparta logiką. Ten dokument został już złożony, nietrzeba pytać o aktualność na inny dzień. Tak sądzę ale pewnie w tej sprawie znów ludzie mogą mieć różne stanowiska.

10

Odp: ważność KRK dla osoby

A jak potwierdzą aktualność na dany dzień to czy w kolejnym dniu nadal jest aktualne. Może codziennie wzywać do potwierdzenia aktualności a ostatni raz w dniu zawarcia umowy.

11

Odp: ważność KRK dla osoby

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/wykluczenie-art-24-ust-1-pkt-13-i-14

12

Odp: ważność KRK dla osoby

Skoro wykonawca, wbrew dyspozycjom zamawiającego zawartym w SIWZ załączył do oferty tzw. dokumenty podmiotowe ? potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zachodziła konieczność wezwania przez zamawiającego, przed wyborem oferty tego wykonawcy, do potwierdzenia że pozostają one nadal aktualne. (wyrok KIO z dnia 25 stycznia 2017 r.)