Temat: tajemnica przedsiębiorstwa

Żądaliśmy złożenia formularza asortymentowego przygotowanego przez nas w którym wykonawca miał podać nazwę sprzętu który oferuje i model oraz serie tak by można było ocenić zgodność z siwz. Jeden z wykonawców zastrzegł formularz jako tajemnice przedsiębiorstwa. Co prawda uzasadnia to odwołując się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ale po analizie uznaliśmy że to żadne argumenty. I teraz dopiero zaczął sie problem bo co może zrobić zamawiający? Czy możemy to odtajnić? W ostatnich wyrokach KIO nawet stwierdza ze zamawiający odtajniając takie dokumenty postępuję niezgodnie z ustawa pzp i winien ofertę odrzucić jako niezgodna z siwz lub naruszającą zasady uczciwej konkurencji (49/18, 2793/10, 2633/17). Czy mieliście podobne przypadki?

2

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa

Powołanie się na ustawę o nieuczciwej konkurencji ....
Nazewnictwo, modele i rodzaje asortymentu nie moga być utajnione z tego powodu, iż Wykonawca:
1. napewno je reklamuje chcąc sprzedawać (chyba, że to wynalazki)
2. są chyba ogólnodostepne
a głownie nie dokładał staranności aby je zachować w tajemnicy w każdym innym przypadku.
To moja opinia

3

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa

on jest tylko dystrybutorem nie producentem sprzętu wiec sprzedaje cos co odkupuje od innego a nie że to jest sprzęt produkowany przez niego i wymaga szczególnego chronienia. Tyle tylko że nie wiem co w tej sytuacji zrobić czy powinnam odtajnić informacje (i ewentulanie narazić się na zarzut nieuprawnionego odtajnienia) czy odrzucić ofertę jako niezgodna z siwz (zasadami jawności i konkurencyjności) czy powołać się na czyn nieuczciwej konkurencji (bo zapewne było to po to zastrzeżone żeby inny wykonawca nie analizował czy sprzęt spełnia wymagania zamawiającego)

4

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa

Dorota26, Wykonawca tylko zastrzegł formularz czy też napisał jakieś uzasadnienie, wykazał dlaczego to jest tajemnica?

Nie wystarczy napisanie jednego zdania, że coś się zastrzega jako tajemnice. Uzasadnienie nie może mieć ogólnego charakteru a musi spełniać łącznie trzy przesłanki, w tym że oferowane produkty jako całość lub ich zestawienie nie są powszechnie znane (porównaj art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl … 0211Lj.pdf)

Ja w takich sytuacjach dokładnie analizuję wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa i w razie konieczności odtajniam.

5

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa

Jak wyżej - to Wykonawca ma udowodnić, że jest to tajemnica i wykonał wszystko aby ją zachować. W siwz mam zapis dotyczący definicji w tym zakresie oraz postępowania, że jeśli nie mogą być utajnione to przyjmuję jako jawne pomimo zapisu Wykonawcy.