Temat: vat 8 i 23% w cenie ofertowej brutto

Postępowanie na r.b. poniżej progów. Zakres prac objęty dokumentacją projektową obejmuje całokształt robót mających na celu adaptację budynku koszarowego na potrzeby internatowe. Zam. oszacował wartość r.b. przy zastosowaniu 23 %stawki podatku vat . ryczałt. Jeden z wykonawców podał cenę ofertową brutto i wpisał 8 i 23% vat. (drugi w kolejce na 3 wykonawców). Wyjaśnił, że sugerował się tym,że to ma być budynek przerobiony na internat, a internat jest objęty 8% vatem. Czy mogę ofertę odrzucić.

2

Odp: vat 8 i 23% w cenie ofertowej brutto

jeżeli wskazuje stawkę vat w siwz to bym poprawił

3

Odp: vat 8 i 23% w cenie ofertowej brutto

Jeśli w SIWZ została określona stawka podatku VAT jaką ma zastosować wykonawca to poprawiasz omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3. Jeśli nie została określona stawka podatku VAT w SIWZ to odrzuciłabym ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.

4

Odp: vat 8 i 23% w cenie ofertowej brutto

Ale dlaczego cokolwiek poprawiać? Zamawiający ma lepszą wiedzę w zakresie możliwości zastosowania przez wykonawcę stawki preferencyjnej? Może najpierw trzeba to dokładnie zweryfikować?

Powtarzam się, ale co tam: KIO 735/13
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawową stawką tego podatku jest stawka 23%. Stosowanie preferencyjnych stawek podatkowych oraz zwolnienia z zapłaty tego podatku są możliwe tylko w okolicznościach wskazanych w tej ustawie - jest to jedna z głównych zasad naliczania tego podatku. W konsekwencji przyjmuje się jako kolejną zasadę, iż jeśli podatnik nie jest pewien, że może zastosować stawkę preferencyjną lub zwolnienie z VAT, powinien zastosować stawkę podstawową.

Poza tym wskazuje się, że korzystanie ze stawek preferencyjnych i zwolnień nie jest obowiązkiem podatników, lecz ich uprawnieniem.

W tej kwestii zgodna jest doktryna, orzecznictwo, jak również praktyka organów skarbowych.

Takie też stanowisko zostało wyrażone m.in. w komentarzu do art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług zawartym w "VAT. Komentarz" Lex 2010 r. autorstwa A. Bartosiewicza i R. Kubackiego. W tezie nr 10 zostało wskazane, że: "co do zasady, towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Stosowanie stawki podstawowej ma charakter reguły ogólnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości opodatkowania także powinna być stosowana ta stawka".".

5

Odp: vat 8 i 23% w cenie ofertowej brutto

opieram się na tym a w szczególności przedostatni akapit ".....O porównywalności ofert, w zakresie zaproponowanej ceny, można zatem mówić dopiero wówczas, gdy określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównania, zostały obliczone z zachowaniem tych samych reguł...."
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/omylki-i-bledy-w-ofertach-wykonawcow-analiza-na-przykladzie-orzecznictwa-sadow-okregowych-i-krajowej-izby-odwolawczej

6

Odp: vat 8 i 23% w cenie ofertowej brutto

Jo, ale nie rozumiem dlaczego brniecie w niewłaściwą stawkę podatku. Czy wykonawca powiedział: ok, pomyliłem się i zastosowałem stawkę preferencyjną tam, gdzie nie powinienem? Ja nie widzę takiej informacji.
Zgodnie z tym, co powyżej: "Wyjaśnił, że sugerował się tym, że to ma być budynek przerobiony na internat, a internat jest objęty 8% vatem.". Widzisz tu gdzieś informację o pomyłce?
Po pierwsze trzeba się upewnić, czy uoptu przewiduje możliwość zastosowania stawki obniżonej.

7 (edytowany przez jo 2018-09-17 12:42:49)

Odp: vat 8 i 23% w cenie ofertowej brutto

bardziej się skupiłem na tym czy mogę porównać dwie oferty na to samo z różnymi stawkami vat, zastanawiam się też czy RIO sie nie przyczepi jeżeli zapłacimy 15% więcej vatu za coś co moglibyśmy zapłacić przy obniżonej stawce (vatu nie odliczamy) w przypadku gdy zastosuje 23% a mógłby 8%.