1

Temat: Zaświadczenia ZUS i US dla podmiotu zagranicznego

Czy miał ktoś kiedyś do czynienia z wykonawcą z Anglii? Czy wystawia się tam Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
Na chwilę obecną otrzymałem jedynie wydruki z angielskiego systemu tax, gdzie stan zobowiązań wynosi 0. dla mnie sam wydruk jest niewystarczający, natomiast nie wiem, czy wykonawca powinien uzupełnić dokument czy przedstawić oświadczenie zgodnie z wymogami rozporządzenia.