1

Temat: odrzucenie oferty

Postępowanie krajowe. Jeśli wykonawca w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby trzecie ale w zakresie większym niż to było dopuszczone w SIWZ co mam zrobić?
Zaznaczę tylko, że w formularzu oferty wykonawca nie zaznaczył że będzie realizował zamówienie przy pomocy podwykonawców.