Temat: podmiot trzeci a wykonanie przez niego roboty budowlanej

witam, poruszałam ten temat niedawno na forum, ale potrzebuję jeszcze waszej wiedzy. podmiot trzeci będzie podwykonawcą  udostępnia zasoby w zakresie np.  będzie wykonywał sanitariaty, CO i  na spełnienie warunku wykonawca daje swoją robotę budowlaną  na kwotę 400 tyś. i daje swoje referencje ten podmiot trzeci (bo wykonał podmiot trzeci robote na 400 tyś). Czy ten podmiot trzeci musi u Zamaiającego w całości wykonać robotę budwlaną czy wystarczy jakiś procent? Jak to oceniać?

2

Odp: podmiot trzeci a wykonanie przez niego roboty budowlanej

Podmiot na zdolności którego powołuje się wykonawca nie musi wykonać sam zakresu zamówienia, do którego wykonania wymagane są te zdolności jednakże udział jego nie może pozostać symboliczny, niewielki w stosunku do całości robót.

3

Odp: podmiot trzeci a wykonanie przez niego roboty budowlanej

np. jest przebudowa budynku i są tam różne prace. wykonawca w formularzu oferty wskazuje jakie części zamówienia będzie wykonywał podwykonawca. I jak to później sprawdzić

4

Odp: podmiot trzeci a wykonanie przez niego roboty budowlanej

Zrobić sobie spacer na plac budowy smile

5

Odp: podmiot trzeci a wykonanie przez niego roboty budowlanej

1. a co zrobić z ofertą, gdzie nie ma wskazanych podwykonawców, ale jest zobowiązanie podmiotu trzeciego gdzie wskazuje on że wykona cały zakres dotyczący instalacji co oraz do oferty są do,łączone jego referencje w zakresie spełenienia jednego z warunków udziału.
2.Wykaz robót w swoim zakresie składa wykonawca, i osobno wykaz robót składa  podmiot trzeci w zakresie spełnienia warunku udziału dot. instaalcji co. Czy to nie jest tak że wykaz robót składa wykonawca, a na potwierdzenie dołącza referencje wystawione na podmiot trzeci i potwierdzone za zgodność przez podmiot trzeci?

6

Odp: podmiot trzeci a wykonanie przez niego roboty budowlanej

skoro podmiot trzeci składa oświadczenie i w zakresie doświadczenia i wykonania a Wykonawca nie zgłasza go jako podwykonawcę to jest to bezwzględnie sprzeczne w ofercie. Zaczynamy od wyjaśnień  w tym zakresie.

7

Odp: podmiot trzeci a wykonanie przez niego roboty budowlanej

też tak myśle, ale czy Wykonawca jest w stanie naprawić tą ofertę? wyjaśnić że podmiot trzeci będzie podwykonawcą?

8

Odp: podmiot trzeci a wykonanie przez niego roboty budowlanej

Owszem. Może wyjasnić jako oczywistą omyłkę bo przedstawił pozostałe dokumenty i są potwierdzające warunki (jeśli w pełni potwierdzają). Ofertę należy czytać jako całość wszystkich złożonych dokumentów. Myślę, że przejdzie