1

Temat: Elektroniczna oferta.

Nie wiem czy dobrze myślę...pomóżcie.

Prowadzę postepowanie w całości w formie elektronicznej. RB powyżej progów.

Jedna z oferta złożona przez konsorcjum(dwóch firm) dodatkowo w zakresie warunku finansowego polega na zasobach podmiotu trzeciego.
Złożone zostały 3 JEDZE (dla lidera, członka konsorcjum i podmiotu trzeciego) oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego - podpisane wszystkie podpisem elektronicznym przez lidera.

Czy dobrze rozumuję, że:
- JEDZ dla członka konsorcjum podpsuje kwalifikowanym podpisem członek konsorcjum (swoim kwalifikowanym podpisem)?
- JEDZ i zobowiązanie do oddania zasobów - podpisuje własnym podpisem podmiot trzeci?

To, że podpisał te dokumenty swoim kwalifikowanym podpisem tylko lider, uznałabym za formę "potwierdzenia za zgodność" jedynie.

Wymienione dokumenty należy uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 ze wskazaniem (zgodnie z zapisami SIWZ zresztą) aby podpisali je odpowiedni kwalifikowanymi podpisami:
- członek konsorcjum swój JEDZ
- podmiot trzeci - swój JEDZ i zobowiązanie.
To, że nie podpisali oni swoich dokumentów, uznaję, że nie złożyli ich w wymaganej formie...