1 (edytowany przez bart66621 2017-05-22 10:03:24)

Temat: umowa zlecenia czy trzeba zobowiązania

Witam, mam głupią wątpliwość, a  więc  wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w  postępowaniu  wykazał mi kilka  osób z  czego cześć na umowę o pracę,  a  cześć na podstawie  umowy zlecenia i teraz  mam art. . 22a  ust 1 wykonawca w celu potwierdzenia  spełniania warunku udziału  w  post....., niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nim stosunków  prawnych.
ust 2. Wykonawca, który  polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że  realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
        czy, osoby wykazane w wykazie kadry w  oparciu  o umowę  zlecenia na potwierdzenie spełniania warunku  udziału w postępowaniu  powinny być  poparte zobowiązaniem ?       
umowa  zlecenia  spełnia wymóg  wynikający z  ust 1  tj. niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nim stosunków  prawnych .

2

Odp: umowa zlecenia czy trzeba zobowiązania

Umowa zlecenia to dysponowanie bezpośrednie.
http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,10807469,Czy_wspolpraca_z_osoba_na_podstawie_umowy_zlecenia.html

3

Odp: umowa zlecenia czy trzeba zobowiązania

To są notorycznie popełniane błędy wykonawców, czyli wskazywanie osób które następie same siebie udostępniają w zobowiązaniu. Ta sprawa wymaga chyba w każdej SIWZ specjalnego instruktażu. A jak chodzi o usługi projektowe to standard.

4 (edytowany przez Marta 2018-05-16 12:04:12)

Odp: umowa zlecenia czy trzeba zobowiązania

janek159 napisał/a:

To są notorycznie popełniane błędy wykonawców, czyli wskazywanie osób które następie same siebie udostępniają w zobowiązaniu. Ta sprawa wymaga chyba w każdej SIWZ specjalnego instruktażu. A jak chodzi o usługi projektowe to standard.

1.janek 159 masz jakiś pomysł na zapis w SIWZ?
2.robie siwz na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje budynków szkoły
poprosze o pomoc w zakresie również warunków udziału- jak powinien opisany być warunek dot. wykazu usług oraz wykazu osób
oraz
3. czy w siwz na wykonanie dokumentacji mogę dać zapis że Zamawiający przed złożeniem oferty przez Wykonawce zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem prawidłowego oszacowania wartości oferty?
4. jednym z kryteriów ma być skrócenie terminu realizacji umowy, jakie zapisy powinny być w tym przypadku we wzorze umowy dot. zmiany umowy w zakresie dopuszczalnej zmiany terminu realizacji umowy.

5 (edytowany przez janek159 2018-05-17 06:37:54)

Odp: umowa zlecenia czy trzeba zobowiązania

taki zapis zastosowałem w siwz w prztargu na roboty gdzie wymogiem było dysponowanie osobami:


Uwaga: w sytuacji gdy Wykonawca w wykazie osób (wykaz zostanie złożony przez Wykonawcę najwyżej ocenionego) przedstawi osoby które są jego pracownikami lub z którymi Wykonawca zawarł lub zawrze bezpośrednio umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło), należy rozumieć, że jest to zasób własny Wykonawcy, tzw. udostępnienie bezpośrednie. Wtedy w wykazie osób należy wskazać ,,zasób własny" i nie jest wymagane złożenie zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.

6 (edytowany przez Marta 2018-05-17 07:11:16)

Odp: umowa zlecenia czy trzeba zobowiązania

czyli jeśli W.  w wykazie osób wypisze mi projektantów że mają uprawnienia w konkretnej specjalności i wpisze że nimi dysponuje na zasadzie umowy zlecenie/dzieło to już nie będe wymagać zobowiązań od tych osób?
a co z wpisem do izby ? mogę wymagać tego czy tylko W. oświadczy w wykazie osób ze wymienione osoby należą do właściwej izby samorządu zawodowego?

7

Odp: umowa zlecenia czy trzeba zobowiązania

Pierwsze zdanie  -tak. Już od dawna nie ma podstaw do żądania zaświadczeń z izby czy uprawnień. Czasem określa się że maja to okazać przed zawarciem umowy.