1

Temat: Zmiana jednostek miary w wykazie cen

Witam. Przetarg nieograniczony pow. progu UE (z dofinansowaniem) na roboty budowlane z podziałem na części. Wynagrodzenie ryczałtowe.
Zamawiający wymagał m.in., aby wykonawcy złożyli wypełniony formularz oferty i wykaz cen do formularza ofertowego. W tym celu przygotował i załączył do SIWZ wzory tych dokumentów. Wykonawca złożył wszystko, jednak w wykazie cen dokonał zmiany jednostek miary np. w jednej pozycji z m2 na m3, w drugiej z szt na kpl, natomiast zachował ilości wskazane przez Zamawiającego. Dodam, że złożył ofertę na 3 części zamówienia i do każdej części był oddzielny wykaz, w którym dokonał tych zmian.

Jak powinien postąpić Zamawiający, czy odrzucić ofertę, czy poprawiać jako inną omyłkę ?

Proszę o pomoc.

2

Odp: Zmiana jednostek miary w wykazie cen

W przypadku zamiany szt na kpl. potraktował bym jako omyłkę i zmienił. Drugi przypadek tj m2 i m3 rodził bym wyjaśnić, tu może wystąpić problem bo są to skrajnie różne jednostki miary. Trzeba zajżeć do dokumentó aby stwierdzić po czyjej stronie była pomyłka.