1

Temat: Badanie aktualności dokumentów/oświadczeń

Witam
Proszę o pomoc w ocenie aktualności dokumentu/oświadczenia.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 złożył wymagane dokumenty i oświadczenia, które mają być aktualne na dzień ich złożenia. Złożył je 5 lutego (do tego dnia miał termin na ich złożenie), natomiast na "oświadczeniu wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych" jest data 17 stycznia 2017 r., Czy takie oświadczenie jest aktualne na dzień  jego złożenia? Tym bardziej, że jest to data jeszcze z przed składania ofert. Co zrobić w takim przypadku?

2

Odp: Badanie aktualności dokumentów/oświadczeń

Zdaje się aktualne.

3

Odp: Badanie aktualności dokumentów/oświadczeń

Czyli nie ma potrzeby wzywać tego Wykonawcy do potwierdzenia aktualności tego oświadczenia? lub do wyjaśnień?

4

Odp: Badanie aktualności dokumentów/oświadczeń

Wezwać do wyjaśnienia zawsze możesz.

5

Odp: Badanie aktualności dokumentów/oświadczeń

Wg mnie aktualne - termin aktualności liczy się od 1/3/6 miesięcy przed terminem składania ofert do dnia w którym upływa termin składania dokumentów.