1 (edytowany przez seniorcristobal 2016-09-23 12:02:27)

Temat: Możliwość unieważnienia

Jak byście postąpili w takiej sytuacji:

Po otwarciu ofert wpływa pisemna informacja od podmiotu (który nie jest wykonawcą - bo nie złożył oferty) o nieprawidłowościach w postępowaniu polegających na tym, że Zamawiający żądał dokumentów, których nie miał prawa żądać.

Nie można tego jednak potraktować jako informacji złożonej przez wykonawcę w trybie art. 181 PZP (informującej o niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego) ponieważ ani podmiot informujący nie jest wykonawcą, ani nie zrobił tego w terminie na wniesienie odwołania.

Niemniej jednak podmiot ma absolutną rację - Zamawiający wie, że jak to zignoruje to dokona wyboru z naruszeniem zasad ustawy PZP. Narobił po prostu szeregu baboli i wybierze z pogwałceniem zasad.

Czy jest Możliwość aby zmusić tego Zamawiacza, wytykając mu te błędy na etapie SIWZ do unieważnienia postępowania (na podstawie wady prawnej....)?

Co Wy zrobilibyście z taką informacją, która podkreślam, jest merytorycznie zasadna?
Każde przecież pismo musi znaleźć się w protokole z postępowania. A tutaj znalazłaby się informacja, że wybrano ofertę n naruszeniem ustawy PZP...

2

Odp: Możliwość unieważnienia

1. Odpowiedzialny zamawiający oceniłby pismo i w przypadku zasadnych uwag wskazujących na wadę w postepowaniu , unieważniłby postępowanie.

2. Nie zawsze musi być tak że pismo znajdzie się w dokumentacji, może zalegnąć się np. w szufladzie.

3. Nie można zmusić zam. do określonej czynności.

4. Można poinformować określone organy o nieprofesjonalnym prowadzeniu postępowań, choć póki umowa nie jest zawarta to raczej nie ma np. naruszenia dyscypliny.

3

Odp: Możliwość unieważnienia

Oczywiście unieważnić jeżeli te błędy są tak rażące (pytanie czy tak właśnie jest). Tyle że zamawiający naraża się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ale w tym wypadku zakładamy że to mniejsze zło.