1

Temat: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Witam,
Czy Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być załączone do oferty również w przypadku, gdy Zamawiający przewidział w SIWZ "procedurę odwróconą" (art. 24 aa Pzp)?
Zgodnie z opinią wydaną przez UZP Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno być załączone do oferty. Z kolei przy zastosowaniu "procedury odwróconej" ocena podmiotowa Wykonawcy następuje wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.

2

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Tak, do oferty również w przypadku procedury odwróconej.

3

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

na szkoleniach radzą nie stosować bo można się przejechać

4

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

pomimo stanowiska Prezesa UZP, nie widzę sensu składania tego dokumentu z ofertą, i przysięgam że w następnym postępowaniu będę tego wymagał tylko od najwyższej ocenionego,

5

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

To błąd, ba musi być na etapie składania ofert.

6

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Opinia UZP wskazuje na konieczność złożenia zobowiązania wraz z oświadczeniem wykonawcy.

7

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

MS napisał/a:

na szkoleniach radzą nie stosować bo można się przejechać

Czego nie stosować? Procedury odwróconej? Bzdura!

8

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Na moim wczorajszym szkoleniu potwierdzali warunek złożenia oświadczenia na etapie składania, poza tym opinia UZP jest również wiążąca.

9 (edytowany przez janek159 2016-09-06 08:33:10)

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

wiemy co Prezes zaleca, proszę o uzasadnienie dlaczego wraz z ofertą a nie od najwyżej ocenionego, bo ja nie widzę w tym sensu a raczej widzę dziwaczność. Proszę o uzasadnienie, może czegoś nie wiem

10

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Sensu to nie ma w wielu przypadkach ustawy, jednak trzeba robić jak zalecają aby nie mieć problemów (niepotrzebnych nikomu) podczas kontroli.

11

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Od uzasadniania to jest ustawodawca Janku. Zalecenia są takie, a nie inne. Wyroki KIO też bywają kontrowersyjne, ale w znacznej mierze kształtują późniejszą praktykę. Trzeba się dostosować i tyle.

12

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

nie, nie dostosuje się w tym wypadku, ogłaszam bunt

13

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Houston, mamy problem!

14

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Mejdej, Mejdej!!!

15 (edytowany przez jarosław 2016-09-06 14:00:35)

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Art 25a nie wymienia zobowiązania podmiotu 3, a to niejako jest katalog załączanych do oferty dokumentów (JEDZ , oświadczenia które zawierają informację o podmiotach 3).
Inne dokumenty jak np GK składana się po 3 dniach ale to wyraźnie wynika z ustawy.
Pozostałe dokumenty, wg mnie zobowiązanie podmiotu 3 które jest dokumentem potwierdzającym okoliczności wskazane w 25.1 składa sie po 5 dniach od wezwania.

Czy art 22a mówi kiedy należy dołączyć zobowiązanie podmiotu 3? Nie.
Za to 22a mówi "wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu........"
Dalej art 24aa mówi - "..... zbadać czy oferta wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału....". No chyba zobowiązanie podmiotu 3 jest dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku udziału w post. (22a).

16

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Widzę że w pełni się zgadzamy, zapraszam do buntu w tym zakresie jak też co do Nie wyzwania  GK w procedurze odwróconej.

17

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

janek159 napisał/a:

\ Nie wyzwania  GK w procedurze odwróconej.

Niestety, ustawodawca nie wyłączył tego przy odwróconej a zastosował to do ogółu, poczytaj dokładnie ustawę, nigdy nie jest tak że jest ona czytelna i zrozumiała dlatego tez trzeba podpierać się wyrokami, opiniami itd.

18

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Marcel napisał/a:
janek159 napisał/a:

\ Nie wyzwania  GK w procedurze odwróconej.

Niestety, ustawodawca nie wyłączył tego przy odwróconej a zastosował to do ogółu, poczytaj dokładnie ustawę, nigdy nie jest tak że jest ona czytelna i zrozumiała dlatego tez trzeba podpierać się wyrokami, opiniami itd.

No dobrze , ale zacytuj przepis który by do tego zobowiązywał.
Na szkoleniu postawiłem takie pytanie:
- co z grupą kapitałową jeżeli wykonawcy nie złożą tego dokumentu?
- co z wadliwymi oświadczeniami załączonymi do oferty?

G. Czaban odpowiedział: procedura odwrócona, upraszczamy, wzywamy tylko wykonawcę oferty najkorzystniejszej.

19

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Z opinii UZP wynika że:
wadliwe oświadczenie GK - wszyscy + 26.3
podm. "3" - dołączane do oferty
wadliwy JEDZ/oświadczenia - uzupełnia tylko najkorzystniejszy wykonawca

20

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Opinia jest ok, czasami prowadzący szkolenia mówią tak ogólnikowo i przez wiersze, że można wysnuć różne tezy.

21

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Marcel napisał/a:

Opinia jest ok, czasami prowadzący szkolenia mówią tak ogólnikowo i przez wiersze, że można wysnuć różne tezy.

Bo sami błądzą, a niestety szkolą.

22

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Witam, podepnę się pod temat zobowiązania podmiotu trzeciego.
Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona, wpłynęły 3 oferty, wszyscy uzupełnili o grupę kapitałową, przeprowadzono procedurę wyjaśnienia RNC i co teraz jeśli Wykonawca oferty najwyżej ocenionej w rankingu wpisał w ofercie że zamówienie zrealizuje sam natomiast  w oświadczeniu na podst. art. 25a ust. 1 poinformował, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zasobach - 2 wykonawców -  nie dołączył natomiast zobowiązania tych podmiotów. Czy można jednym pismem na podst. art. 26 ust. 2 wezwać tego wykonawcę do złożenia w terminie  nie krótszym niż 5 dni ? Zobowiązania podmiotów na zasoby których się powołuje oraz aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. oraz w SIWZ a więc oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia. I pytanie  czy od tych podmiotów trzecich również należy żądać dokumentów podmiotowych tj. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru. 
I pytanie czy dobrze zrobiłam że najpierw wyjaśnienie RNC a dopiero po wyjaśnieniach zobowiązanie podmiotu 3-go. Bo już się w tym naprawdę pogubiłam.

23

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

W mojej opinii zobowiązanie powinno być złożone wraz z ofertą. Jeśli go nie ma, to wzywasz z 26.3 do uzupełnienia.
Jeśli wpisał w ofercie że zamówienie zrealizuje sam, natomiast  w oświadczeniu na podst. art. 25a ust. 1 poinformował, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zasobach - 2 wykonawców, to należy się zastanowić czy może tak zrobić. Co to za zasób?
Od podmiotów trzecich musisz żądać dokumentów zgodnie z par. 9 ust. 2 rozp. w spr. dokumentów.

24

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Dziękuję za odpowiedź. Te zasoby to osoby, które mają uprawnienia do 1) wykonywania prac i 2) do nadzoru prac w parkach wpisanych do rejestru zabytków. To czy najpierw powinnam wezwać do uzupełnienia o zobowiązanie tych podmiotów  na pods. art. 26 ust. 3 a dopiero jak mi uzupełni to na podst. art. 26 ust. 2 wzywam do złożenia dokumentów potwierdzających  okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. oraz dokumentów zgodnie z par. 9.1 Rozporządzenia ?

25

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Czy te osoby są przez podmiot trzeci zatrudnione, czy są to osoby prowadzące własną działalność każda z nich?