1

Temat: Wyjaśnienia RNC a tajemnica przedsiębiorstwa

Przetarg poniżej progu unijnego. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia zostały złożone. Jednocześnie wykonawca oświadczył, że Wyjaśnienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Powołał się na jakiś wyrok KIO z 2008 r., z którego wynika, że mógł wnieść takie zastrzeżenie.

Wykonawca w żaden sposób nie wykazał, że przekazane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Gdyby ta sprawa dotyczyła oferty (terminu składania), to zgodnie ze znowelizowanym niedawno art. 8.3 nie byłoby problemu (brak wykazania... = brak znamion tajemnicy przedsiębiorstwa).
Co w tej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Czy można uznać przez analogię do art. 8.3, że skoro nie wykazał na tym etapie, iż Wyjaśnienia RNC stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, to z taką tajemnicą nie mamy do czynienia, a w konsekwencji Wyjaśnienia będą podlegały ujawnieniu?

2

Odp: Wyjaśnienia RNC a tajemnica przedsiębiorstwa

Ma prawo zastrzec na każdym etapie postępowanie, tylko czy udowodnił odpowiednio że to tajemnica, czy w inny sposób to udokumentował?, jeżeli nie, to informacja bez dowodów, wskazania, tajemnicą nie jest.

3

Odp: Wyjaśnienia RNC a tajemnica przedsiębiorstwa

Zgadzam się z Marcelem. Wykonawca może zastrzec dokumenty na każdym etapie postępowania, tym bardziej wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Wykonawca musi to uzasadnić i udowodnić. Ostateczna decyzja czy dokumenty/wyjaśnienia złożone prze Wykonawcę są tajemnica przedsiębiorstwa należy do Zamawiającego.

4

Odp: Wyjaśnienia RNC a tajemnica przedsiębiorstwa

i sprawa jest z natury zawsze problematyczna, bo trzeba udowodnić parę rzeczy i nie wystarczy regułka z prawa przedsiębiorczości

5

Odp: Wyjaśnienia RNC a tajemnica przedsiębiorstwa

podłącze się do tematu:
Wykonawca zastrzegł wyjaśnienia RNC (prawie 100 stron) jako tajemnicę przedsiębiorstwa, lecz bez szczegółowej argumentacji.
Został wezwany do wyjaśnień i wykazania co tak naprawdę może być uznane za tajemnicę.
Złożone wyjaśnienia doprecyzowały tylko część zasadności, pozostało jeszcze pare inny rzeczy...
Czy właściwym będzie ponowne dopytanie.....