1

Temat: KRS

Mam taki przypadek: TSO minął 30 marca 2015 r. W załączonej ofercie - odpis aktualny KRS z datą 8 stycznia 2014 r. W następstwie uzupełnienia wykonawca dostarcza  odpis aktualny KRS z 7 kwietnia 2015 r. W międzyczasie nie było żadnych zmian.
Co w tej sytuacji robicie? Byłbym wdzięczny za podesłanie wyroków stanowiących o tym, że w tym przypadku nie należy wykluczać wykonawcy. Oferta jest pierwsza w rankingu.

2

Odp: KRS

Jeżeli jesteś w stanie stwierdzić ze złożonego dokumentu, że na dzień SO w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono jego upadłości, to jest ok.

3

Odp: KRS

Ale skoro od 8 stycznia 2014 r. do 7 kwietnia 2015 r. nie było w KRS-ie żadnych zmian, to chyba jest ok?

4

Odp: KRS

Jest ok Apollo.

5

Odp: KRS

ok

6

Odp: KRS

Wyrok KIO z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. akt KIO 756/14:
"Izba ustaliła, że z przedłożonego przez Odwołującego - na wezwanie Zamawiającego - odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego datowanego na dzień 2 kwietnia 2014 roku wynika, że MCX Telecom Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 grudnia 2010 roku, a ostatni wpis dotyczący tej spółki został dokonany w dniu 9 grudnia 2013 roku [numer wpisu 11]. W Dziale 6 w Rubryce 1 zatytułowanej -Likwidacja oraz w Rubryce 5 zatytułowanej - Informacja o postępowaniu upadłościowym widnieje adnotacja ?Brak wpisów".
W ocenie Izby dokument uzupełniony przez Odwołującego, tj. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 kwietnia 2014 roku, potwierdza nie tylko stan aktualny na dzień 2 kwietnia 2014 roku, na co wskazywał Zamawiający, ale także potwierdza stan na dzień składania ofert, tj. na dzień 27 marca 2014 roku.
Z treści przedmiotowego dokumentu wprost bowiem wynika, że ostatni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczący Odwołującego, miał miejsce w dniu 9 grudnia 2013 roku. Powyższe, w sposób oczywisty potwierdza, że pomiędzy dniem 9 grudnia 2013 roku [data ostatniego wpisu] a dniem 2 kwietnia 2014 roku [data dokumentu uzupełnionego przez Odwołującego] nie było żadnych wpisów, tym samym takich wpisów nie mogło być także pomiędzy dniem 27 marca 2014 roku [data składania ofert] a dniem 2 kwietnia 2014 roku. Z dokumentu tego wynika także, że na dzień 2 kwietnia 2014 roku nie figurowały żadne wpisy dotyczące likwidacji bądź upadłości dotyczące spółki Odwołującego. Zatem, jeśli pomiędzy dniem 9 grudnia 2013 roku a dniem 2 kwietnia 2014 roku nie było żadnych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółki Odwołującego, to uznać należy, iż także na dzień 27 marca 2014 roku w stosunku do Odwołującego nie widniały w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisy dotyczące jego likwidacji bądź upadłości.
Wobec powyższego należy przyznać rację Odwołującemu, że składając uzupełniony, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wykazał w sposób nie budzący wątpliwości, że spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień w którym upłynął termin składania ofert, tj. na dzień 27 marca 2014 roku oraz brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp".