1

Temat: zachowany termin?

W został wezwany do uzupełnienia oferty. Wadium wymagałam. termin był do piątku ( 29.08 ). W piątek uzupełnienie wpłynęło jedynie na email. Dzisiaj dotarła wersja pocztą. Uważam że termin powinnam zaliczyć, prawda?

2

Odp: zachowany termin?

A jak miałaś w piśmie sformułowane dostarczenie uzupełnienia ??

3

Odp: zachowany termin?

w piśmie podałam termin uzupełnienia 28 sierpnia. Ale w SIWZ mam zapis że oczywiście email ale dokumenty uzupełniane muszą dotrzeć w formie pisemnej, zgodnie z rozporządzeniem w spr rodz. dok.

4

Odp: zachowany termin?

Jeśli w wezwaniu do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw wskazałaś wyraźnie, że wykonawca powinien przesłać przedmiotowe dokumenty pisemnie oraz faksem do określonego terminu, wówczas wystarczające jest, że wykonawca w wymaganym terminie dostarczy Ci dokumenty w formie faksowej, a oryginały prześle w terminie późniejszym.
Wszystko zależy od zapisów SIWZ.

5

Odp: zachowany termin?

w wezwaniu do uzupełnienia nie wpisuję w jakiej formie powinny być uzupełnione dokumenty.
W siwz mam taki zapis:
"8.    Do oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy stosuje się formę określoną w § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumentny te mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231). Nie istnieje zatem możliwość uzupełnienia w/w dokumentów   i pełnomocnictw za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej bez opatrzenia ich przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu."

Wykonawca otrzymał wezwanie do uzupełnienia emailem i emailem przesłał uzupełnienie w terminie. Właściwe dokumenty dotarły następnego dnia sad

6

Odp: zachowany termin?

Wykluczyć!

7

Odp: zachowany termin?

jeśli przyjmę opcje wykluczyć to co z wadium? chyba oddam

8

Odp: zachowany termin?

Wadium oddaj.

9

Odp: zachowany termin?

Oddać!

10

Odp: zachowany termin?

a na pewno nie da się uratować tego terminu sad mam mało czasu na realizację zamówienia a Wykonawca może  po złości złożyć odwołanie  i się zacznie. Nie wiem co zrobić sad

11

Odp: zachowany termin?

Nie da się uratować z zastrzeżeniem powyższego co pisałem w #4

12

Odp: zachowany termin?

no właśnie w wezwaniu nie pisałam o  formie uzupełnienia. Podałam termin na uzupełnienie. Reszta wynika z zapisów SIWZ

13

Odp: zachowany termin?

Liczy się forma jaką określono w SIWZ nie w wezwaniu.