1

Temat: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

jeżeli w umowie nie mam zapisu o zrównaniu okresu gwarancji z rękojmią  to w przypadku remontu świetlic wiejskich okres rękojmi liczę 3 lata? ( zgodnei z KC - )?

2

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Dokładnie, roszczenia z tytułu rękojmi za wady budynku wygasają (w braku odmiennych uregulowań) po upływie lat 3 od wydania rzeczy (art. 568 KC)

3

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

okres rękojmi jest 12 miesięcy na obiekty budowlane 36 miesięcy. W twoim przypadku będzie to okres 36 miesięcy smile

4

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

miałam wątpliwość przy remoncie czy remont budynku traktować na równi z wadą budynku i zastosować 36 m-cy smile dzięki

5

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

6

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

No proszę - jaka zgodność - smile, bo w miarę precyzyjny zapis w ustawie.

7

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

zgadzam się wink