1

Temat: Wyjaśnienia bez podpisu

Co robicie w sytuacji, gdy wykonawca składa Wyjaśnienia (26.4/87.1) bez żadnego podpisu?
Inny przypadek - Wyjaśnienia podpisuje osoba nieupoważniona do składania ofert, np. sekretarka?

2

Odp: Wyjaśnienia bez podpisu

Traktuje takie wyjaśnienia tak jakby ich nie było.

3

Odp: Wyjaśnienia bez podpisu

Tak sobie myślę, że jeżeli  umożliwiam wyjaśnienia drogą e-mailową/faksem, to brak podpisu (lub podpis osoby nieupoważnionej) nie ma większego znaczenia.

4

Odp: Wyjaśnienia bez podpisu

Apollo napisał/a:

Tak sobie myślę, że jeżeli  umożliwiam wyjaśnienia drogą e-mailową/faksem, to brak podpisu (lub podpis osoby nieupoważnionej) nie ma większego znaczenia.

Trudno się nie zgodzić. Pytanie tylko co takie wyjaśnienia są warte? Ktoś napisał coś a na końcu nikt się do tego nie przyzna.
Ja praktykuje wyjaśnienia w formie pisemnej.

5

Odp: Wyjaśnienia bez podpisu

a co z dokumentem podpisanym parafką i pieczątką firmową z nazwa i adresem?

6

Odp: Wyjaśnienia bez podpisu

Skoro wyjaśnienia przyszły np. faksem bez podpisu to nie ma znaczenia, biorę je pod uwagę i działam dalej.

7

Odp: Wyjaśnienia bez podpisu

Do składania oświadczeń wiedzy (do których niewątpliwie należą wyjaśnienia) nie jest wymagana forma pisemna. Jednak, z uwagi na to, że podstawą porozumiewania się w postępowaniu jest forma pisemna, dokumenty przekazane w inny sposób powinny zostać przekazane również na piśmie.
Samo złożenie lub niezłożenie wyjaśnienia w trybie art. 26 ust.4 ustawy nie wywołuję skutków prawnych. Nie można Wykonawcy wykluczyć za brak wyjaśnień jak również odrzucić oferty. Natomiast, gdy nie zostaje złożone  wyjaśnienie w trybie art. 87 może to prowadzić do odrzucenia oferty i być podstawą do wniesienia odwołania. To samo dotyczy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
Wyjaśnienia muszą  być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. Co w przypadku braku upoważnienia? Orzecznictwo jest rozbieżne i dopuszcza dwie drogi: uzupełnienie pełnomocnictwa albo uznanie wyjaśnienia za niezłożone. Brak podpisu czyni oświadczenie nieważnym (wadliwym). Nie można jednoznacznie zidentyfikować osoby składającej oświadczenia. Z formalnego punktu widzenia papier bez podpisu ma wartość makulatury.
Co do parafki i pieczątki. Myślę, że można zastosować tutaj linię orzeczniczą, która ma zastosowanie w przypadku ofert. Jeżeli kształt parafy jest tożsamy z parafą osoby podpisującej ofertę, należy uznać, że wyjaśnienia zostały złożone przez tą osobę, czyli osobę upoważnioną. Dodanie pieczęci jest fakultatywne. Jeżeli Wykonawca podpisuję ofertę w taki sposób, że stawia pieczęć firmową obok podpisu albo na podpisie i na korespondencji z zamawiającym czyni tak samo, to należy takie wyjaśnienia uznać jako wiążące.

8 (edytowany przez Marta 2014-03-19 11:31:55)

Odp: Wyjaśnienia bez podpisu

co do parafy- w tym przypadku wykonawca - oferent mial przedlozyc wystawione przez producenta lub osobe upowazniona przez producenta,  zaswiadczenie
i to wlasnie zaswiadczenie jest podpisane parafą (domniemam ze producenta/osoby upoważ.) plus pieczątka firmowa producenta

9

Odp: Wyjaśnienia bez podpisu

Uznać

10

Odp: Wyjaśnienia bez podpisu

uznać że parafka jest osoby uprawnionej do wystawienia takiego zaswiadczenia?

11

Odp: Wyjaśnienia bez podpisu

Tylko, że do tej pory mówiliśmy o wyjaśnieniach, a teraz chodzi o uzupełnienie?
Jeżeli żądałaś dokumentu w SIWZ i masz wątpliwości co do tego, co załączył do oferty Wykonawca, możesz żądać wyjaśnień w zakresie umocowania do reprezentacji osoby podpisującej zaświadczenie. Tylko, że nie możesz żądać od Wykonawcy przedłożenia aktualnego KRS lub CEIDG podmiotu wydającego zaświadczenie, bo nie wskazałaś takiej możliwości w SIWZ. Natomiast możesz prosić o podanie imienia i nazwiska osoby podpisującej zaświadczenie oraz czy posiada ona pełnomocnictwo do reprezentowania spółki.
Jeżeli wystawca przedmiotowego zaświadczenia jest osobą fizyczną, to uznaj. Osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą często podpisują dokumenty w ten sposób.