1

Temat: tajemnica przedsiębiorstwa - formularz cenowy

Co robicie w przypadku gdy wyk. oznaczy formularz cenowy (ofertowy) jako tajemnica przedsiębiorstwa?

2

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa - formularz cenowy

Wzywam do wyjaśnień, a później w zależności od udzielonej odp. działam dalej, w tym wypadku zastrzeżenie raczej nie jest zasadne ale wyjaśnić trzeba.

3

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa - formularz cenowy

no właśnie czy można zastrzec ceny?

4

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa - formularz cenowy

Wyk. nie może zastrzec informacji z art 86 ust. 4. KIO 2389/10

5

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa - formularz cenowy

a czy ceny jednostkowe można zastrzec? - cena oferty łączna jawna

6

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa - formularz cenowy

A czy ceny jednostkowe to tajemnica przedsiębiorstwa? Art. 8 pzp

7

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa - formularz cenowy

Spotkałem gdzieś wyrok KIO, że sposób obliczenia ceny (kosztorys z cenami jednostkowymi) nie mogą być zastrzeżone.

8 (edytowany przez covec 2014-01-13 09:05:10)

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa - formularz cenowy

Bipi # 4 podałem sygnaturę. Między innymi w tym wyroku jest mowa, że nie można zastrzec "informacji dotyczących ceny" a nie tylko samej ceny "ogólne" za przedmiot zamówienia.
W innych okolicznościach nawet stawka VAT w cenie byłaby zastrzeżona. Choć przyznam, że nie raz komuś uratowałby to skórę smile

9

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa - formularz cenowy

czyli informujemy wyk, że jego zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieważne (negatywne) i ujawniamy?

10

Odp: tajemnica przedsiębiorstwa - formularz cenowy

@covec - chodziło mi bardziej o KIO 1283/13: (...)Tak jak stwierdziła Izba odwołanie zostało wniesione wobec czynności bezpodstawnego zastrzeżenia w ofercie przez wykonawcę MAXTO - Formularza wyceny prac [zał. nr 1 do oferty, (...) Skutkiem tego, zdaniem wnoszącego odwołanie wykonawcy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne naruszył art. 7 ust. 1 ustawy w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1 - 3 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z uwagi na to, że zaniechał odtajnienia tych elementów oferty, pomimo, że elementy te nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.(...)