1

Temat: warunki udziału - zabytki

Witam, mam do wykonania roboty budowlane w obiekcie zabytkowym. Czy mogę żądać doświadczenia w realizacji robót na obiekcie zabytkowym? Czy to nie jest tak jak z obiektem użyteczności publicznej - nie można takiego zastrzeżenia robić. A jak będzie z obiektem wpisanym do rejestru zabytków?

2

Odp: warunki udziału - zabytki

Jak najbardziej jest to dopuszczalne, a nawet wskazane.

3

Odp: warunki udziału - zabytki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY  z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych  (Dz. U. Nr 150, poz. 1579 z późn. zm) - par. 8 ust. 1 i 2 stanowi:
§ 8. 1. Robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wykonywania nadzoru inwestorskiego.
Poza tym rozporządzenie to reguluje m.in. sprawy zwiazane z wydawaniem pozwoleń na  prowadzenie robót budowalnych w obiektach zabytkowych

4

Odp: warunki udziału - zabytki

karolk napisał/a:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY  z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych  (Dz. U. Nr 150, poz. 1579 z późn. zm) - par. 8 ust. 1 i 2 stanowi:
§ 8. 1. Robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wykonywania nadzoru inwestorskiego.
Poza tym rozporządzenie to reguluje m.in. sprawy zwiazane z wydawaniem pozwoleń na  prowadzenie robót budowalnych w obiektach zabytkowych

Tak jak Marcel i Karol wypada nawet zastosować warunki co do roboty i kierownika robót.

5

Odp: warunki udziału - zabytki

Zgadzam się, że osoby, które będą wykonywać zamówienie muszą posiadać określone uprawnienia. A jak jest w przypadku samego wykonawcy, czy od niego można żądać doświadczenia w realizacji robót na obiekcie zabytkowym? Przecież wiadomo, że to konkretne osoby (inspektorzy nadzoru, kierownik robót) będą pracowały i to one muszą mieć uprawnienia, doświadczenie na zabytkach, ale czy firma też? Czy to nie będzie ograniczenie konkurencji?

6

Odp: warunki udziału - zabytki

Tak można żądać od wykonawcy doświadczenia na obiektach zabytkowych.

7

Odp: warunki udziału - zabytki

warunek :2 roboty w tym jedna w bud. wpisanym w rejestr wilk sytyt i owca cała

8

Odp: warunki udziału - zabytki

Dziękuję.

9

Odp: warunki udziału - zabytki

ja tak stosuję aby nie mieć -protestów , których nie ma     smile jak nie ma w zabytkach to sobie od kogoś dopożyczy lub oferta wspólna ale nie ma  ograniczenia jako takiego