1

Temat: Usługi telekomunikacyjne - szybka pomoc!!!!

W grudniu 2005 roku zawarłam umowę na swiadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych  z Telekomunikacją Polską w Warszawie  na
czas nieoznaczony- art 4 pkt 3 lit d.  Prawa zamowień publicznych.  Art 143
wyminia rodzaj dostaw na jakie może byc zawarta umowa na czas
nieoznaczony.( brak usług telekomunikacyjnych). Czy w takiej sytuacji
powinnam aneksować zawartą umowę  na okres np. trzech lat?

2

Odp: Usługi telekomunikacyjne - szybka pomoc!!!!

Moim zdaniem umowa została zawarta w tamtym stanie prawnym i dopóki nie będziesz musiała wprowadzić do niej zmian pozostaje ważną , nawet przez czas nieoznaczony.